Wzrasta przestępczość na Cyprze

Drugi rok z rzędu wzrosła ilość przestępstw na Cyprze

Jak wynika z rocznego raportu statystycznego policji, przestępczość na mieszkańca na Cyprze wzrosła drugi rok z rzędu. Z raportu wynika, że ​​„wskaźnik przestępczości”, czyli stosunek liczby zweryfikowanych przypadków poważnych przestępstw zgłoszonych na policję w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, w 2022 r. wyniósł 584.

Oznacza to znaczny wzrost w porównaniu z liczbą 501 odnotowaną w 2021 r., która sama w sobie była wyższa niż liczba 482 w 2020 r.

W ujęciu brutto liczba poważnych przestępstw zgłoszonych policji w 2022 r. wyniosła 5402, z czego 5332 zweryfikowano jako autentyczne. To o ponad 800 więcej niż w roku poprzednim, gdy było ich 4580, z czego 4512 potwierdzono jako autentyczne.

Zarówno w 2022 r., jak i w 2021 r. najliczniejszą grupę przestępstw stanowiły przestępstwa przeciwko mieniu, które stanowiły odpowiednio 39,8 proc. i 37,5 proc. ogółu poważnych przestępstw.

Drugim najczęstszym rodzajem przestępstw w obu latach były przestępstwa, które „wyrządziły szkodę ogółowi społeczeństwa” – 19,4% w 2022 r. i 19,5% w 2021 r.

Spośród 5332 zweryfikowanych autentycznych przypadków poważnych przestępstw, które miały miejsce w 2022 r., odnotowano ogółem 4868 ofiar, w tym 1053 osoby prawne.

Oznacza to, że łącznie jest 3815 ofiar będących osobami fizycznymi , z czego 78,3 procent stanowili obywatele Republiki Cypryjskiej. Z pozostałych 7,2 proc. stanowili obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a 14,5 proc. stanowili obywatele krajów trzecich.

Jeśli chodzi o przestępców, w 2022 r. ogółem 6917 osób zostało skazanych za poważne przestępstwa, w tym 6885 to „osoby fizyczne”. Tylko 961 z nich – 14 procent – ​​to kobiety.

Obywatele Republiki Cypryjskiej stanowili mniejszy odsetek przestępców niż ofiar i stanowili 56,4% wszystkich sprawców. Obywatele innych państw członkowskich UE stanowili 11,4 proc. sprawców przestępstw, zaś obywatele państw trzecich – 32,2 proc.

W 2022 r. Cypryjczycy stanowili jeszcze niższy odsetek spośród 713 młodocianych przestępców skazanych na wyspie, przy czym 54% nieletnich przestępców pochodziło z Cypru. W 2022 r. dziewczęta stanowiły zaledwie 8,4% nieletnich przestępców.

Spośród osób przebywających za kratkami większość została skazana na maksymalnie 18 miesięcy więzienia, przy czym mediana długości wyroku skazanego w 2022 r. wyniosła 9,6 miesiąca. Rzeczywista długość wyroku jest jednak zwykle krótsza, a mediana czasu pobytu za kratami wynosi 4,1 miesiąca.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading