Wypowiedź JE Petrosa Kestorasa ambasadora Cypru w Polsce

Petros Kestoras, ambasador Republiki Cypru w Polsce

UE przyniosła nam 60 lat pokoju, stabilności I bezpieczeństwa – uważa Petros Kestoras, ambasador Republiki Cypru. Rozmawiamy z ambasadorem w ramach naszego projektu na 60. rocznicę podpisania Traktatów rzymskich.

Co zawdzięczamy Unii Europejskiej?

Poczynając od najbardziej widocznego I najważniejszego osiągnięcia: UE przyniosła nam 60 lat pokoju, stabilności I bezpieczeństwa. Nasz europejski projekt jest udanym model współistnienia i współpracy nie tylko między naszymi rządami, ale także między Europejczykami, jako że opiera się na wspólnych zasadach demokracji, poszanowania praw człowieka i swobody gospodarczej.

Powitanie Ambasadora Cypru w Polsce w listopadzie 2016 roku

UE poprawiła nasze codzienne życie na wiele sposobów, jako że pozytywny wpływ polityk europejskich może być zaobserwowany w wielu obszarach, jak chociażby w środowisku naturalnym, społeczeństwie czy gospodarce. Cztery swobody, tworzące podstawę wspólnego rynku, swoboda przepływu osób, towarów, usług i kapitału, dostarczają Europejczykom nieskończoną liczbę szans na przeprowadzki, studia i pracę między jednym a drugim krańcem Europy.

Dla małego państwa członkowskiego takiego jak Cypr, poczucie przynależności do większej rodziny demokratycznej i prawo do wygłaszania jego opinii jak równy pośród równych, ze świadomością że solidarność nie podlega negocjacjom, ma kluczowe znaczenie.

Czy UE wymaga przemian? A jeśli tak – dlaczego i jakich? Co owe zmiany mają nam przynieść?

W rzeczy samej, istnieje potrzeba wyznaczenia nowego kursu dla naszej wspólnej przyszłości i dla naszego europejskiego projektu; kursu opierającego się na naszych wspólnych wartościach podstawowych i zasadach, europejskiej historii i, oczywiście, na osiągnięciach UE.

Musimy działać na rzecz tworzenia istotniejszych, lepszych i bardziej skupionych na swoich celach przepisów, by w ten sposób odbudować wiarygodność UE i odzyskać zaufanie Europejczyków. Musimy także dopasować naszą politykę do nowej rzeczywistości  i wyzwań, jakim musimy stawić dziś czoła. Wśród naszych priorytetów powinny znaleźć się takie wyzwania, jak migracje, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, jak również zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny oraz młodzież.

Jest niezwykle ważnym, by nasze wysiłki na rzecz przyszłości Europy były czynione w jedności i solidarności. Ich rezultatem będzie synteza naszych stanowisk i przekonań, która powinna odpowiadać nie tylko potrzebom każdego z państw członkowskich, ale także spełniać oczekiwania naszych obywateli.


Autorem tekstu jest Petros Kestoras. Tekst opublikowano na stronie www.euractiv.pl

Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading