fbpx

Co z wyborami?

Głosowanie na Prezydenta RP będzie możliwe w formie korespondencyjnej oraz tradycyjnej. Do głosowania korespondencyjnego będzie można zgłaszać się do 15 czerwca co wyjaśniła Państwowa Komisja Wyborcza w mailu do członka jednej z grup na Facebooku:

W odpowiedzi na przesłaną wiadomość e-mail z dnia 4 czerwca 2020 r. uprzejmie informuję, że w „Informacji o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.” prawidłowo wskazano termin na zgłoszenie przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą. Wyjaśniam bowiem, że jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę (w tym wypadku 13 czerwca 2020 r.) albo na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Zgodnie z ogłoszonym przez Marszałka Sejmu RP kalendarzem wyborczym informacja o numerach obwodów głosowania utworzonych za granicą, sposobie głosowania,  siedzibach obwodowych komisji wyborczych powinna być podana do publicznej wiadomości do dnia 9 czerwca  2020 r.

W art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego napisano:

Konsul nie później niż 6 dni przed dniem wyborów, wysyła pakiet wyborczy do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, z zastrzeżeniem ust. 3, pocztą nierejestrowaną.
Konsul może przekazać pakiet wyborczy również w inny sposób, jeżeli operator wykonujący usługi pocztowe lub przewozowe w państwie przyjmującym nie daje rękojmi należytego wykonania usługi przesyłki nierejestrowanej.

Zgodnie więc z obowiązującymi przepisami Konsulat RP w Nikozji wysyła pakiety wyborcze listami zwykłymi i może to zrobić 6 dni przed wyborami, czyli w poniedziałek 22.06.2020 roku. Znając więc cypryjskie realia nie ma możliwości aby pakiety wyborcze trafiły z powrotem do Ambasady do 26.06.2020 roku (piątek – w sobotę i niedziele poczta na Cyprze nie pracuje). Na szczęście w art. 9 ustawy zezwolono na osobiste dostarczenie karty wyborczej do Nikozji w dniu wyborów.

Oczywiście, podajemy skrajne daty – Konsul może wysłać pakiety wyborcze dużo wcześniej, musimy jednak wziąć pod uwagę to, że on musi je po prostu mieć.

Naszym zdaniem jeżeli chcecie oddać ważny głos w nadchodzących wyborach, powinniście osobiście udać się do lokalu wyborczego – prawdopodobnie będzie nim Konsulat RP w Nikozji. Jeżeli zgłosicie chęć oddania głosu korespondencyjnie a pakiet wyborczy nie dotrze do Was w terminie – nie będziecie mogli osobiście udać się do siedziby komisji wyborczej aby oddać głos, gdyż w rubryce na podpis będzie widniała już informacja, że głosowaliście korespondencyjnie.

Jutro powinno ukazać się szczegółowe Obwieszczenie Konsula RP w Nikozji, w sprawie głosowania na Cyprze – znajdziecie je także na naszej stronie.


Photo by Arnaud Jaegers on Unsplash


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!