Wprowadzą opłaty za wjazd do miasta?

Cypr zastanawia się nad wprowadzeniem opłat za wjazd do centrum miast samochodem.

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowych założeń z których wynika, że do 2040 roku zostanie wprowadzona nowa strategia ekologiczna, która ma na celu zwiększenie wykorzystania transportu publicznego z 3% do 17% przy jednoczesnym zmniejszeniu wykorzystania samochodów o 14%.

Zgodnie z modelem transportu oczekuje się, że wykorzystanie samochodów spadnie o 13,45%, osiągając 83,43% do 2040 r. Przewiduje się, że wykorzystanie transportu publicznego wzrośnie o 13,45%, osiągając 16,57%.

Jednym ze scenariuszy jest ten, który zakłada utworzenie obiektów typu „parkuj i jedź”, zachęcanie pasażerów udających się do większych miast do pozostawienia pojazdów i korzystanie z transportu publicznego lub carpoolingu.

Proponuje się także wprowadzenie opłat miejskich i stref niskiej emisji w Nikozji, Larnace i Limassol w celu ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Może się więc okazać, że albo będziemy jeździć komunikacją miejską albo płacić za wjazd do miasta…


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading