Wody ma nie zabraknąć

W pobliżu Limassol powstaje olbrzymia stacja odsalania wody

W ramach Narodowego Planu Inwestycyjnego w zakresie Projektów Wodnych na rzecz zapewnienia wystarczającej ilości wody i wykorzystania odzyskanej wody powstaje kosztem 80 milinów euro nowa instalacja odsalania wody.

Plan obejmuje 93 projekty wodne . Projekty o pierwszym priorytecie są w trakcie realizacji i obejmują 33 projekty infrastruktury wodnej obejmujące zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków (w celu spełnienia naszych zobowiązań wynikających z europejskiej dyrektywy ściekowej), odzyskanie wody i nawadnianie, o szacunkowej wartości 721,8 mln euro z zakończeniem w latach 2024-2029.

W sumie nowe projekty wodne mają zapewnić Republice Cypryjskiej pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading