Władza w rękach obywateli – rząd pracuje nad nowymi ustawami.

Przedmiotem dyskusji w Komisji Prawnej Izby Reprezentantów są projekty dwóch ustaw na podstawie których obywatele mogą mieć wkrótce możliwość składania petycji do Rządu i Parlamentu.

Oba te projekty mają na celu wzmocnienie więzi między społeczeństwem a decydentami i są wzorowane na podobnych inicjatywach w Europie.

Obydwa wymagałyby zebrania podpisów. Pierwszy do Rady Ministrów, a drugi do Parlamentu do podjęcia konkretnych działań.

Na spotkanie zaproszono Radę Młodzieży i  wielu innych interesariuszy.

Była to bardzo ważna inicjatywa europejska, która jest wdrażana od kilku lat i daje zwykłym obywatelom głos w sprawach, które wymagają władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Inicjatywa Rządu w tej sprawie była ważnym krokiem naprzód, który wzmacnia demokrację i łączy społeczeństwo z decydentami.

Komisarz obywatelski Panayiotis Sentonas powiedział, że rządowy projekt ustawy daje społeczeństwu, poprzez zbieranie podpisów, możliwość zgłaszania spraw rządowi.

Jest to narzędzie, które w efekcie da członkom społeczeństwa możliwość poruszania problemów z władzą wykonawczą – powiedział.

Dodał, że oba projekty mają tu duże znaczenie dla wzmocnienia demokracji uczestniczącej.

Obywatele mogliby, po zebraniu 5000 podpisów online, promować wnioski legislacyjne. 

Mogłyby one, pod pewnymi warunkami, stać się prawem.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading