Większość 15. latków to analfabeci!

Cypryjskie szkoły kształcą analfabetów! 61% 15. latków nie ma umie czytać, 53% nie umie liczyć, a 52% nie wie nic o naukach ścisłych

W raporcie Programu Międzynarodowej Oceny Uczniów (Pisa) za rok 2022 dzieci cypryjskie wykazały kompetencje poniżej średniej.

Pisa bada 15. letnie dzieci w zakresie matematyki, czytania i nauk ścisłych i ocenia je na podstawie ich osiągnięć. Dzieci cypryjskie zdobywały średnio 418 punktów z matematyki, 411 z przedmiotów ścisłych i 381 z czytania.

Wyniki te były drastycznie niższe od średnich w Unii Europejskiej, które wynosiły odpowiednio 472 z matematyki, 480 z przedmiotów ścisłych i 468 z czytania. Wykazują one również stałą tendencję spadkową od czasu, gdy Cypr po raz pierwszy wziął udział w badaniu w 2012 r. Wzięło w nim udział około 6515 15. latków ze 101 szkół publicznych i prywatnych.

Średni wynik z matematyki na Cyprze, wynoszący 418 i był niższy od Turcji, która uzyskała średni wynik 453, jak i Grecji, która uzyskała średni wynik 430. Inne kraje, w tym Wietnam, Brunei, Ukraina i Mongolia, również odnotowały wyższe średnie wyniki niż Cypr. Dla porównania dzieci z polskich szkół zdobyły 489 punktów.

Podobna sytuacja miała się w naukach ścisłych, gdzie średni wynik Cypru był o 411 niższy niż w Turcji (476) i Grecji (441). Cypr uzyskał taki sam średni wynik jak Kolumbia i Kostaryka, ale uzyskał niższą średnią niż takie kraje jak Mongolia, Mołdawia, Bułgaria i Rumunia. Polska młodzież zdobyła 499 punktów.

Średni wynik Cypru w czytaniu wyniósł 381, czyli po raz kolejny mniej niż średni wynik Turcji wynoszący 456 i średni wynik Grecji wynoszący 438. Kraje takie jak Kazachstan, Malezja, Panama i Serbia uzyskały lepsze wyniki w czytaniu niż Cypr. Polacy zdobyli 489 punktów.

Dla porównania, polscy piętnastolatkowie we wszystkich obszarach objętych badaniem są powyżej średniej dla krajów OECD. Wyniki Polaków są jednak znacznie niższe niż w poprzedniej edycji badania (2018 r.).


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!