fbpx

W szkołach nie wolno palić!

Za palenie papierosów na terenie szkoły grozi kara nawet 2000€!

Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało na adresy wszystkich jednostek szkolnych, publicznych i niepublicznych, pismo przypominające, że palenie na terenie wszystkich szkół jest zabronione, jest przestępstwem kryminalnym. 

W okólniku, stwierdza się, że palenie jest zabronione, a tym samym uznawane za przestępstwo, zarówno na zamkniętych, jak i otwartych terenach zewnętrznych szkół i dotyczy to nauczycieli, uczniów, personelu oraz osób odwiedzające jednostkę szkolną. Wyjaśniono również, że wszelkie wyroby tytoniowe i używanie papierosów elektronicznych, nawet niezawierających nikotyny, jest zabronione w szkołach. 

Ministerstwo Edukacji informuje również szkoły o karach za wykroczenie, którymi są:

  • grzywna do 2000 euro nakładana przez sąd
  • grzywna administracyjna do 850 euro nałożona przez Szefa Służby Zdrowia,
  • 85 euro mandat za jednorazowe wykrocznie

Zwracamy uwagę na rygorystyczne wdrażanie przepisów dotyczących zakazu palenia we wszystkich pomieszczeniach szkolnych i zachęcamy do podjęcia odpowiednich działań wymaganych przez odpowiednie prawo – napisano w okólniku

Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do umieszczenia odpowiednich znaków informujących o zakazie oraz o poinformowaniu o nim wszystkich uczniów i pracowników szkół.

Przypomniano także, że dyrektor szkoły, jako osoba kierująca obszarem zakazu palenia, w przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych przepisów, ponosi odpowiedzialność za to naruszenie chyba że udowodni, że podjął wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec paleniu.

Koniec z dymkiem w kibelku?


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!