W lasach są niezaizolowane kable!

Okazuje się, że przyczyną wielu pożarów na Cyprze są niezaizolowane iskrzące się kable energetyczne

W sumie 114 pożarów w ciągu ostatnich 11 lat było spowodowanych zwarciem kabli zasilających. Jednym z ostatnich przykładów był pożar w lesie państwowym Pafos w poniedziałek, 24 lipca 2023 r., spowodowany 11. kilometrową linią napowietrzną z gołymi przewodami z Kampos tis Chakkistras do Stavros tis Psokas w celu elektryfikacji stacji leśnej.

Łącznie potwierdzono 114 pożarów w latach 2012-2023 . Wydaje się jednak, że problem powodowania pożarów , które zostały uznane za spowodowane przez kable zasilające i transformatory EAC , nadal istnieje i będzie istniał w nadchodzących latach. Dotychczasowe próby jego rozwiązania nie przyniosły pożądanych rezultatów. 

Najbardziej niszczycielskie pożary odnotowane przez Departament Leśnictwa to ostatnie w rejonie „Elitzies” Lasów Państwowych w Pafos w dniu 24.07.2023 r., gdzie spłonął obszar o powierzchni 10 hektarów. Duży pożar odnotowano również 27.05.2023 r. w Pegii, gdzie spalony obszar sięgnął 50 hektarów. W dniu 05.03.2016 w wyniku zwarcia w Pano Archimandrita spłonął obszar o powierzchni 25,5 ha . Główne pożary były spowodowane zwarciami w kablach zasilających i transformatorach EAC w dniach 30.07.2012 w Pano Polemidia, 17.06.2013 w Mitsero, 27.06.2020 w Liopetri, 5.08.2021 w Trimiklini oraz 31.05.2022 do Analionty.

Już w 2020 r. po raz pierwszy powołano grupę roboczą z urzędnikami EAC i Departamentu Leśnictwa w celu omówienia i rozwiązania różnych kwestii dotyczących obu służb. Podnoszono wówczas także kwestię powodowania pożarów od zwarć w kablach zasilających i transformatorach EAC, jednak ten wysiłek nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.

Departament Leśnictwa był szczególnie zaniepokojony napowietrznymi liniami przesyłowymi energii elektrycznej w lesie Pafos , które należą do najstarszych instalacji EAC. Są to rurociągi, które nie są wyłożone i znajdują się na drewnianych palach, które przecinają Lasy Państwowe w Pafos. W kolejnych pismach podkreślał, że zagrożenie pożarami lasów wzrasta. Według Departamentu Leśnictwa w przypadku pożaru lasu próba jego gaszenia, zarówno drogą naziemną, jak i powietrzną, staje się niebezpieczna.

Aby rozwiązać ten problem, Departament Leśnictwa od 2015 r. wysyła do EAC tabelę przedstawiającą położenie geograficzne transformatorów, linii kablowych przebiegających przez lasy oraz linii kablowych przechodzących przez linie drzew i stwarzających duże ryzyko powodowania i rozprzestrzeniania się pożarów lasów. Łącznie zarejestrowano 475 przypadków.

Te 475 punktów przechodzi przez wszystkie stacje leśne. W szczególności, w celu elektryfikacji stacji leśnej Dekelia, w wielu miejscach, takich jak Kavo Greko, obszar Makronisos, lasy Mana tou Nero i Agioi Saranda, lasy Sotiras, lasy Agios Nikandros, zidentyfikowano niebezpieczne transformatory, linie kablowe i drzewostany stwarzające zagrożenie pożarowe.

Specjaliści nie mają już czasu. Kable się starzeją, lasy rosną…


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading