Uwaga na pył!

Od rana, praktycznie na całym Cyprze, notowane są wysokie stężenia pyłu

Jak wynika z pomiarów Stacji Naziemnych Sieci Monitoringu Jakości Powietrza Departamentu Inspekcji Pracy, w dniu dzisiejszym 7 listopada 2023 r. zaobserwowano wysokie stężenia pyłu w atmosferze.

Pył zawiera małe, wdychane cząstki, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Specjaliści zalecają się, aby społeczeństwo i szczególnie wrażliwe grupy ludności (dzieci, osoby starsze i chore) unikały poruszania się na otwartych przestrzeniach do czasu ustąpienia zjawiska.

Oto stan zapylenia z godziny 12:00:


Pracodawcy, w oparciu o przepisy Rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy (Kodeks postępowania w zakresie ochrony osób przy pracy podczas epizodów pyłowych) z 2022 r. (K.D.P. 410/2022), są zobowiązani podjąć odpowiednie działania (organizacyjne lub techniczne), po dokonaniu oceny ryzyka dla swoich pracowników przebywających na otwartych przestrzeniach oraz pracownikom przebywającym w takich przestrzeniach zaleca się stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej.

Zapylenie widoczne jest od samego rana, już o godzinie 7:00 stacje monitorujące pokazywały wysoki poziom zapylenia w poszczególnych miastach:

  • Nikozja: 91,7 µg/m3
  • Limassol: 107,5 µg/m3
  • Larnaka: 95,1 µg/m3
  • Paralimni: 117,9 µg/m3
  • Pafos: 50,8 µg/m3
  • Zygi: 98,7 µg/m3
  • Agia Marina Xyliatou: 65,3 µg/m3

Określenie „pył” oznacza wdychane cząstki zawieszone w atmosferze o średnicy mniejszej niż 10 µm (PM10). Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość dopuszczalna odnosi się do średniej wartości dziennej i nie może przekraczać wartości 50 μg/m3 (mikrogramów na metr sześcienny).

Więcej informacji i aktualizację wyników pomiarów godzinowych można znaleźć na stronie internetowej www.airquality.gov.cy oraz w bezpłatnej aplikacji „Air Quality Cyprus”.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading