Ustawą w korupcję.

Ministerstwo Sprawiedliwości debatuje nad wdrożeniem ustawy antykorupcyjnej. Ta w swej mocy postawi przed sądem nawet Prezydenta Republiki.

Z powodu narastających przypadków korupcji społeczeństwo jest przekonane że wszyscy są winni, jeśli nie udowodni się że jest inaczej.

Przepisy antykorupcyjne przygotowano już jakiś czas temu, ale niestety nikt ich nie egzekwuje.

Aż do 22 maja Ministerstwo Sprawiedliwości będzie dyskutować na sprawnym eliminowaniem zjawiska i jego konsekwentnym eliminowaniu.

Jedną z propozycji jest konfiskata wpływów z nielegalnych aktów prawnych.

Według Ministra Sprawiedliwości, Ioanasa Nicolaou, zidentyfikowano najbardziej zagrożone, czyli podatne, sektory publiczne i prywatne. Teraz należy całą tę teorię wykorzystać w praktyce.

Jeśli chodzi o policję, tam problem jest i już od dawna zostaje  naświetlany. Kolejne przypadki w więziennictwie czy strzelanina w Agia Napie. Niestety by korupcję przerwać należy przerwać nić milczenia.

 

Booking.com


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading