Ustalono cenę za testy

Szybkie testy antygenowe będą bezpłatnie wykonywane jedynie do końca miesiąca, od 1 sierpnia trzeba będzie za nie płacić.

Do celów SafePass obywatele mogą wykonywać szybkie testy antygenowe jedynie w licencjonowanych laboratoriach klinicznych a także w aptekach .

Ministerstwo Zdrowia ustanowiło procedury kontroli i nadzoru nad procedurami, których należy przestrzegać w zakresie niezbędnej wiedzy, a także używanego sprzętu medycznego – tylko produkty określonych producentów mogą być używane do wydawania Europejskiego Certyfikatu Cyfrowego zgodnie z ustaleniami przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. 


Maksymalna cena za test została ustalona na 10€.


Program bezpłatnych szybkich testów Ministerstwa Zdrowia będzie kontynuowany dla tych, którzy nie mogą zostać zaszczepieni. Dotychczasowe punkty testowania nadal będą pełniły swoją rolę, przy czym ministerstwo podkreśla, że ​​jednostki będą służyć tylko tym grupom ludności, które mają prawo do bezpłatnych testów. Te jednostki nie są upoważnione do otrzymywania pieniędzy od członków społeczeństwa.

Bezpłatne testy w jednostkach mobilnych ministerstwa będą oferowane następującym grupom ludności, za okazaniem dowodu tożsamości i dokumentacji potwierdzającej:

  • małoletni w wieku do 16 lat, którzy nie mają obecnie możliwości zaszczepienia się przeciwko Covid-19.
  • dzieci w wieku 16 i 17 lat, których rodzice/opiekunowie nie wyrażają zgody na szczepienie.
  • wszyscy w wieku 16 lat i starsi, którzy nie mogą zostać zaszczepieni z powodów medycznych, za okazaniem zaświadczenia lekarskiego.
  • Kobiety w ciąży po okazaniu zaświadczenia lekarskiego od lekarza ginekologa potwierdzającego, że szczepienie nie jest zalecane.
  • Osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki i przez trzy tygodnie, wymagają testu w celu uzyskania SafePass – do potwierdzenia należy okazać kartę szczepień.
  • Osoby, które ukończyły szczepienie, ale chcą przystąpić do testu – muszą przedstawić swoją kartę szczepień.

Przypominamy, że aby uzyskać SafePass, każda osoba w wieku powyżej 12 lat, która nie posiada świadectwa szczepienia lub dowodu, że wyzdrowiała z Covid-19 w ciągu ostatnich 180 dni, musi co 72 godziny wykonywać szybki test lub test PCR.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading