Urlop rodzicielski dla samozatrudnionych?

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą nabędą prawo do płatnego urlopu rodzicielskiego

Ministerstwo Pracy skierowało do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym, który po raz pierwszy przyzna świadczenia osobom samozatrudnionym . 

Dzięki promowanym zmianom osoby prowadzące działalność na własny rachunek, ubezpieczone w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nabędą prawo do płatnego urlopu rodzicielskiego, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pracowników.
Pracownikom przysługuje aż 8 tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego na dzieci do lat 8. 

Ponadto osoby prowadzące działalność na własny rachunek  będą mogły otrzymać także świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, do których obecnie nie są uprawnione. 

Jak wskazano w projekcie ustawy, aby osoba samozatrudniona musi opłacać należne składki na ubezpieczenie społeczne za poprzednie dwa kwartały. Do okresów uprawniających do zasiłku wychowawczego wyłączone są także okresy ustawowe, np.: urlop wypoczynkowy i zawieszenie pracy. 

Osobie prowadzącej działalność na własny rachunek nie będzie przysługiwał zasiłek rodzicielski również wówczas, gdy okres korzystania z urlopu rodzicielskiego zbiegnie się z okresem przerwy w prowadzeniu przedsiębiorstwa z mocy prawa, zwyczaju, układu zbiorowego lub układu albo zawieszenia działalności.

Osoba pracująca na własny rachunek, zamierzająca skorzystać z prawa do urlopu rodzicielskiego, ma obowiązek zgłosić to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na trzy tygodnie przed datą rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego, informując o dacie rozpoczęcia i zakończenia oraz o terminie urlopu.

W przypadku świadczeń z tytułu wypadków przy pracy, osoby pracujące na własny rachunek powinny także opłacać składki za ostatnie dwa kwartały. 

Zgodnie z odpowiednimi zapisami projektu nowelizacji wymagane jest, aby w dniu wypadku byli zarejestrowani jako pracujący na własny rachunek, byli zatrudnieni od 13 tygodni w danej kategorii ubezpieczenia oraz aby wypadek został zgłoszony do Inspekcji Pracy zgodnie z przepisami właściwego prawa.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!