Tylko Cypr poza Schengen

Parlament Europejski zatwierdził Bułgarię, Chorwację i Rumunię jako gotowych do wstąpienia do Schengen

Bułgaria, Chorwacja oraz Rumunia spełniają warunki i powinny „bez dalszej zwłoki” znaleźć się w strefie Schengen – stwierdziła Komisja, prosząc Radę Europejską o podjęcie niezbędnych decyzji w celu integracji tych trzech krajów ze strukturami strefy.

Parlament Europejski głosował na początku tego miesiąca za wejściem Chorwacji do strefy Schengen. Rumunia i Bułgaria również od dawna spełniają techniczne kryteria przystąpienia, ale niektórzy członkowie UE wyrazili obawy co do ich wyników w walce z przestępczością zorganizowaną, przestrzeganiu praworządności i zwalczaniu imigracji.

Oba kraje starają się pokazać, że są w stanie przyjąć napływ uchodźców z wojny na Ukrainie, jednocześnie chroniąc zewnętrzne granice UE i chcą zostać przyjęte do strefy już 1 stycznia, kiedy to ma przystąpić Chorwacja.

Ostateczna decyzja należy do unijnych ministrów sprawiedliwości, którzy mają głosować w tej sprawie 8 grudnia.

Unijna strefa swobodnego przemieszczania się, znana jako strefa Schengen, jest jednym z głównych filarów europejskich. Jest to największa strefa swobodnego podróżowania na świecie i dotyczy zniesienia kontroli granicznych dając obywatelom UE prawo do swobodnego przemieszczania się, a tym samym możliwość życia, nauki, pracy i emerytury w dowolnym miejscu w UE.

W chwili obecnej Strefa Schengen obejmuje 26 krajów, 22 kraje UE i cztery kraje spoza UE: Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Liechtenstein. 

Strefa Schengen obejmuje wszystkie kraje UE z wyjątkiem pięciu: Irlandię (która jest wykluczona w związku klauzulą opt-out) a także Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię.

Po przyjęciu Bułgarii, Chorwacji oraz Rumunii Cypr będzie jedynym krajem unijnym w którym nie obowiązują zasady Schengen.

Cypryjski rząd, w przeciwieństwie do irlandzkiego, chce do strefy przystąpić – nadal jednak nie spełnił warunków.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading