Trzeźwy jak kibic

Kibice zostaną sprawdzeni na zawartość alkoholu i narkotyków przed wejściem na wydarzenie sportowe – tak proponuje rząd.

W ramach działania mającego na celu walkę z przemocą na stadionach sportowych Minister Sprawiedliwości ma przedstawić Radzie Ministrów kompleksowy pakiet środków.

Inicjatywa ta jest następstwem decyzji podjętej w marcu ubiegłego roku, wywołanej niepokojącymi wydarzeniami, które miały miejsce podczas półfinału Pucharu Koszykówki pomiędzy Apollonas i Anorthosis na stadionie „Tassos Papadopoulos – Eleftheria”.

Zaproponowane rozwiązania zostały poddane analizie prawnej przez Wydział Prawny i minister Anna Koukkides-Procopiou przedstawi je Radzie Ministrów do zatwierdzenia przed przedłożeniem ich parlamentowi.

Nowe środki obejmują wprowadzenie testów na zawartość alkoholu i narkotyków poza obiektami sportowymi, skierowanych do kibiców zamierzających uczestniczyć w wydarzeniach sportowych.

Testy będą przeprowadzane wybiórczo wobec osób wzbudzających podejrzenia, z udziałem przeszkolonych funkcjonariuszy policji, na wzór procedur stosowanych wobec kierowców.

Oczekuje się, że odbędzie się merytoryczna debata parlamentarna w celu zapewnienia odpowiedzialnego stosowania tego środka przez policję. Ponadto oczekuje się, że testy na zawartość alkoholu i narkotyków będą przeprowadzane na zewnątrz i w pobliżu obiektów sportowych, a nie gdzie indziej.

W przypadku pozytywnych wyników testów kibice będą wpuszczani na stadion do czasu ostatecznego potwierdzenia przez Państwowe Laboratorium Chemii.

Inne proponowane środki obejmują:

  • Zmiana przepisów w celu zaostrzenia kary za wykluczenie niesfornych kibiców z obiektów sportowych, wydłużającej się pod pewnymi warunkami do dziesięciu lat.
  • Modyfikacja odpowiednich przepisów, aby upoważnić policję do zalecenia Związkowi Piłki Nożnej zakazu przemieszczania się kibiców, nadając mu prawnie wiążący charakter. W przypadku dalszych incydentów policja może zasugerować rozgrywanie meczów za zamkniętymi drzwiami lub nawet wprowadzić zakaz rozgrywania meczów. Ta zmiana prawna nastąpi po wydaniu opinii prawnej, aby zapewnić brak konfliktu z istniejącym prawodawstwem.
  • Wdrożenie rygorystycznego harmonogramu instalacji systemów telewizji przemysłowej na wszystkich stadionach, które obecnie nie spełniają wymagań prawnych.
  • Zmiana przepisów w celu nałożenia obowiązku instalacji systemów o obiegu zamkniętym na wszystkich stadionach pierwszej kategorii, niezależnie od ich pojemności, w określonych terminach uzgodnionych ze wszystkimi właściwymi stronami zainteresowanymi. Celem jest skuteczniejsze wdrożenie środka polegającego na identyfikacji kibica.

Po marcowych incydentach policja zaostrzyła już kontrole fizyczne kibiców, koncentrując się na identyfikacji i konfiskacie nielegalnych i niebezpiecznych przedmiotów.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!