Trwająca od marca „władza absolutna’ Ministra Zdrowia może się wkrótce skończyć.

Posłanka Anna Theologou przedstawiła projekt ustawy, którego celem jest przywrócenie władzy ustawodawczej do zatwierdzania lub odrzucania dekretów nadzwyczajnych wydanych przez Ministra Zdrowia, na mocy których nakładane są ograniczenia Covid-19. Ta propozycja ma zostać przedyskutowana w Komisji Zdrowia Izby w nadchodzącym tygodniu i może zostać poddana pod głosowanie na plenum w przyszły czwartek.

Wg posłanki, jeszcze w marcu, na początku wybuchu epidemii koronawirusa, parlament przegłosował zmianę ustawy o chorobach zakaźnych, która daje Ministrowi Zdrowia uprawnienia do wydawania dekretów bez żadnych kontroli i bilansów. Zgodnie z tą nowelizacją, Minister ogłasza dekret, który po opublikowaniu w dzienniku rządowym nabiera mocy prawnej. Świat polityczny zdecydował się na takie rozwiązanie zamiast ogłoszenia przez Rząd stanu wyjątkowego, zgodnie z artykułem 183 konstytucji. Zrobiono to przy założeniu, że umowa będzie trwała tylko przez ograniczony czas. Jednak od tego stanu rzeczy minęło już prawie dziewięć miesięcy, a w międzyczasie Minister Zdrowia wydał 55 rozporządzeń. Przez cały ten czas parlament nie miał żadnego wkładu.

Od marca tego roku, do chwili obecnej, Rząd nigdy tak naprawdę nie ogłosił stanu wyjątkowego z powodu covid19. Według Theologou ustawa o chorobach zakaźnych, zmieniona w marcu, koliduje z konstytucją.

Zgodnie z art. 183 konstytucji, Rząd ma prawo ogłosić stan wyjątkowy „w przypadku wojny lub innego publicznego niebezpieczeństwa zagrażającego życiu Republiki…” W takiej nagłej sytuacji niektóre artykuły konstytucji – takie jak te odnoszące się do wolności pokojowych zgromadzeń lub swobody przemieszczania się – mogą zostać zawieszone, ale tylko tymczasowo.
Co więcej, „ogłoszenie stanu wyjątkowego” musi zostać zatwierdzone w głosowaniu w parlamencie. Jeśli zostanie zatwierdzony, stan wyjątkowy jest ważny tylko przez dwa miesiące. Gdyby Rząd chciał przedłużyć stan wyjątkowy, musiałby ponownie przejść przez parlament.

Kluczową kwestią jest to, że zgodnie z art. 183 stan wyjątkowy jest ogłaszany przez cały Rząd, a nie przez jednego tylko ministra. Co więcej, Rząd musi opracować konkretne zarządzenia dotyczące proponowanych środków nadzwyczajnych, a rozporządzenia podlegają kontroli parlamentarnej.

Zasadniczo projekt ustawy Teologou ma na celu powrót do status quo ante, tak aby za każdym razem, gdy Minister Zdrowia wydał dekret, np o godzinie policyjnej i tym podobne,  musiał przedkładać rozporządzenia ustawodawcom, którzy będą głosowali, czy je zatwierdzić, czy nie.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading