To nie więzienie – to miejsce tortur

Według raportu Rady Europy warunki w cypryjskim więzieniu są tragiczne – czterech więźniów ma do dyspozycji 5m2, śpią pod stołami a załatwiają się do butelek

W ustaleniach komisji Rady Europy wyrażono obawy dotyczące przemocy wobec więźniów po oskarżeniach o „uderzenia, bicie w głowę, a w jednym przypadku uderzenia metalowym prętem , w wyniku których w areszcie doszło do złamania ręki”.

Warunki zmusiły do ​​tłoczenia do czterech więźniów w celach o powierzchni pięciu metrów kwadratowych, przy czym ludzie spali pod stołami i oddawali mocz do plastikowych butelek, gdy w nocy nie było dostępu do toalety.

W raporcie podkreślono, że więźniowie boją się o swoje bezpieczeństwo, chociaż zdecydowana większość więźniów nie skarżyła się na złe traktowanie przez personel.

Pojawiło się wiele zarzutów dotyczących bicia więźniów, między innymi w ramach nieformalnej kary za spóźnienie z powrotem do cel.
Personel nosił drewniane kije, które rzekomo wykorzystywano do nieformalnego gromadzenia się i zastraszania więźniów.

W raporcie o zachowaniach rasistowskich wobec więźniów, a także „kilkoma przypadkami poważnej przemocy między więźniami, w tym w najbardziej skrajnej formie zabójstwem więźnia w bloku 1A w październiku 2022 r.”

Ustalenia Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu również uwydatniły, że więzienie „pękało w szwach, a niektóre bloki mieszkalne wykorzystywały ponad 300 procent swojej projektowanej pojemności ”.

Duża liczba więźniów spała na materacach na podłodze pod łóżkami piętrowymi, pod stołami i na każdym dostępnym miejscu w celach.
Sytuację zaostrzyło zezwolenie na palenie w pomieszczeniach i pomieszczeniach ogólnodostępnych, w wyniku czego wielu więźniów jest narażonych na bierne palenie i związane z nim ryzyko dla zdrowia.
Brakuje również łatwego dostępu do toalet w nocy, co było związane z brakiem personelu, który mógłby wypuścić więźniów z cel do toalety na bloku, co skutkowało oddawaniem moczu do butelek.

Komisja wezwała kierownictwo więzienia do przeglądu swojej strategii zapobiegania przemocy po tym, jak delegacja zauważyła, że ​​„niektóre wspólne obszary, które według doniesień były miejscami, w których miały miejsce brutalne zdarzenia, nie były objęte kamerami CCTV”.

Jak podkreślono w raporcie, był to fakt dobrze znany więźniom.

Dodatkowo raport ostrzega, że brak personelu więziennego pierwszej linii stworzył wylęgarnię dla rozwoju nieformalnych hierarchii więźniów w celu utrzymania kontroli i egzekwowania dyscypliny na blokach.

Przywódcy więźniów prowadzili część bloków i rzekomo wymierzali kary, w tym zarządzali zbiorowe bicie więźniów. Incydenty nie zawsze były zgłaszane i wydawało się, że nie zostały odpowiednio zarejestrowane ani zbadane przez personel i kierownictwo.

Opisując przykład przemocy, zwrócono uwagę na przypadek „Więźnia B”, cudzoziemca, który w dniu 21 lipca 2022 r. został pobity dużą metalową kłódką celi przez czterech innych więźniów przebywających w jego celi, najwyraźniej na rozkaz innego więźnia.

Więzień B trafił do szpitala z połamanymi zębami i złamaną szczęką. Prowadzone śledztwo w sprawie tego zdarzenia nic nie wykazało, mimo że zostało ono odnotowane w karcie zdrowia więźnia i wielokrotnie składano skargi personelowi bloku.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading