Tłok jak w cypryjskim więzieniu

Przeludnienie więzień na Cyprze jest drugim co do wielkości w Europie

Jak wynika z raportu Rady Europy za 2022 rok przeludnienie więzień na Cyprze jest drugim co do wielkości w Europie. W dniu 31 grudnia ubiegłego roku, łącznie w więzieniach i aresztach przebywało 808 osób.

Co ciekawe, Cypr ma najniższą średnią karę pozbawienia wolności (1,3 miesiąca). Średnio na 100 miejsc w więzieniu przebywa 118 osób.

Większe niż na Cyprze przeludnienie zanotowano w Rumunii (124 więźniów na 100 miejsc ) do Cypru zbliżają się Francja (115), Belgia (115), Turcja (113), Grecja (108) i Włochy (107). Średnia europejska wyniosła 84,8.

5 na 100 więźniów w Europie to kobiety. Administracje więzienne państw powyżej 1 miliona mieszkańców, w których odsetek ten był najwyższy, to Cypr (9,5%), Malta (8,6%), Łotwa (8,4%).

Najwyższym odsetkiem osadzonych cudzoziemców (w krajach lub regionach powyżej 1 miliona mieszkańców) są Szwajcaria (70%), Grecja (59%) oraz Cypr (52%)natomiast najmniej osadzonych cudzoziemców ma Rumunia (1%), Republika Mołdowy (1,4%) oraz Bośnia i Hercegowina (1,4%).

Za co odsiadywane są wyroki? Na Cyprze zabójstwa, w tym usiłowania, wyniosły 11,7%, kradzieże 5,2%, a przestępstwa narkotykowe 20,0%.

14,7% więźniów jest w wieku powyżej 50 lat a 2,7% w wieku powyżej 65.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!