Tagged: zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest z tytułu śmierci: każdej osoby otrzymującej emeryturę, rentę inwalidzką, rentę wdowią, świadczenie z tytułu śmierci lub...

×