Wypadki w pracy – co, jak i gdzie

„Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (powiadamianie o wypadkach i niebezpiecznych zdarzeniach) z 2007 i 2017 r. Zgodnie z rozporządzeniami termin wypadek dotyczy: pracownika lub

Czytaj Dalej