Szkolenia dla pracowników

Pracownicy zamkniętych zimą hoteli i restauracji będą migli przejść dodatkowe szkolenia Rada Ministrów zatwierdziła Plan Awaryjny Szkolenia Pracowników Ośrodków Wypoczynkowych zlokalizowanych na w okręgach Famagusta

Czytaj Dalej