Renty rodzinne

Renta wdowia wypłacana jest wdowie oraz, pod pewnymi warunkami, wdowcowi po osobie, która w chwili śmierci spełniała odpowiednie warunki ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia uprawniające do otrzymania

Czytaj Dalej