Obniżenie podatku za obniżenie czynszu

Parlament przyjął dwa akty prawne przyznające ulgi podatkowe właścicielom nieruchomości, którzy dobrowolnie obniżają czynsze firmom dotkniętym finansowo ograniczeniami związanymi z koronawirusem. Pierwsza ustawa przewiduje ulgę

Czytaj Dalej