Szpitale pozbędą się staroci

Szpitale w końcu będą mogły pozbyć się starego, nieużywanego sprzętu, który od dawna nie jest używany

Zapewne podczas pobytu lub odwiedzin w którymkolwiek z cypryjskich szpitali zauważyliście składowiska starych krzeseł, łóżek i urządzeń medycznych. Okazuje się, że szpitale mają obowiązek składować stary nieużywany sprzęt i bez zgody parlamentu nic z nim nie mogą zrobić.

Problem jest naprawdę duży: stare urządzenia obecnie zalegają na korytarzach szpitalnych, w piwnicach i parkingach, niepotrzebnie zajmując cenną przestrzeń szpitali państwowych.

OKYPY przedstawiła po raz drugi od lipca ubiegłego roku wniosek o zgodę na sprzedaż lub zniszczenie staroci jednak parlamentarzyści AKEL poprosili ponownie o opinię służby prawnej.

Komisja podjęta jednak decyzję większością głosów i OKYPY uzyskało niezbędną zgodę. AKEL wstrzymał się od głosu, wyrażając zastrzeżenia co do możliwości wydania w ten sposób zgody na sprzedaż majątku państwowego. 

Szpitale zyskają dzięki temu trochę miejsca…

Cypryjskie ustawodawstwo regulujące działalność OKYpY stanowi, że sprzedaż dowolnego jej majątku (w tym złomu) wymaga uzyskania zgody parlamentarnej Komisji Zdrowia.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading