Szkoły będą monitorowane

Do cypryjskich szkół wkracza monitoring – na montaż kamer wyraziła zgodę komisarz ds. ochrony danych osobowych

Aby uzyskać zgodę na montaż kamer w szkołach Ministerstwo Edukacji przedstawiło plan, którego celem było „zajęcie się przemocą i przestępczością”. Po przeprowadzeniu oceny skutków komisarz wyraziła zgodę na instalację kamer pod pewnymi warunkami.

Obejmują one umieszczenie kamer wideo przy głównych wejściach i wyjściach ze szkół oraz wokół nich, nagrywanie wyłącznie obszarów znajdujących się w granicach szkół oraz działanie  kamer tylko wtedy, gdy szkoły są zamknięte .

Ponadto materiału wideo nie należy przechowywać dłużej niż 72 godziny a dostęp do nagranego materiału powinien być „ściśle ograniczony”. Należy także umieścić znaki ostrzegawcze, aby osoby, które mogą być nagrywane, były tego świadome.

Kamery zostaną początkowo zainstalowane w 10 szkołach w ramach programu pilotażowego.

Instalacja kamer bezpieczeństwa będzie szła w parze z zatrudnieniem nocnych ochroniarzy, którzy zostaną zatrudnieni w szkołach,  aby chronić je przed wandalizmem i wtargnięciem podczas zbliżających się świąt wielkanocnych.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading