fbpx

Szczepienia przeciw grypie i pneumokokom rozpoczynają się 12 października.

Od następnego tygodnia lekarze ogòlni i pediatrzy Gesy będą dysponować szczepionkami przeciw grypie. Lekarze będą musieli ustalić priorytet dla potrzeb beneficjentòw, w zależności od ryzyka dla zdrowia pacjenta. Dystrybucja szczepionek dla aptek rozpoczęła się w tym tygodniu.

Ministerstwo Zdrowia przystąpiło ròwnież do planowania szczepień osób należących do określonych grup ludności szczepionką przeciwko pneumokokom(bakterie wywołujące infekcje gardła i nosa), co również jest uważane za szczególnie istotne ze względu na spodziewane współistnienie koronawirusa i inne infekcje sezonowe (inne niż grypa). 

Jeśli chodzi o szczepionki przeciw grypie, pierwsza partia zawiera 32 500 szczepionek i większość z nich trafi do lekarzy pierwszego kontaktu. Pierwszeństwo będą miały osoby starsze z chorobami podstawowymi i przewlekle chorymi.

Kolejne partie szczepionek, które mają przybyć na Cypr częściowo w okresie od 15 października do 30 listopada, będą obejmować ilości zaspokajające potrzeby dzieci w wieku do 15 lat,  nadając pierwszeństwo dzieciom z przewlekłymi problemami zdrowotnymi. 

Dla wygody lekarzy sporządzono już listę grup osób znajdujących się w trudnej sytuacji i innych grup uważanych za grupy wysokiego ryzyka. 

Naukowcy ze swojej strony podkreślili konieczność szczepienia osób należących do grup wysokiego ryzyka, powtarzając, że koinfekcja i współistnienie grypy, innych infekcji dróg oddechowych i koronawirusa zagraża zarówno jednostce jak i ogółowi na skalę krajową.

W pogotowiu znajduje się również szpital Makarios, do którego co roku trafia coraz większa liczba zakażonych grypą dzieci wymagających leczenia.  Pediatrzy ròwnież zalecają w tym roku szczepienia dzieci na grypę, by były chronione, na wypadek gdyby wystąpiła potrzeba leczenia dzieci ktòre mogą mieć problemy z powodu koronawirusa. 

Ten rok uważany jest za szczegòlnie krytyczny.

Proponujemy zatem skontaktować się z lekarzem prowadzącym i skonsultować czy wy lub wasze dzieci powinny się zaszczepić przeciw grypie.

Lista priorytetowa przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia i OJA obejmuje m.in. wszystkie osoby powyżej 65 roku życia oraz dzieci w wieku od 6 miesięcy do 15 lat. Oczekuje się jednak, że obywatele zostaną zaproszeni przez właściwe władze do współpracy z ich osobistym lekarzem lub pediatrą, tak aby szczepienia mogły być rozpoczęte przez dorosłych i dzieci z innymi problemami zdrowotnymi (powyżej wieku). 

Osoby, które mają prawo do bezpłatnych szczepień za pośrednictwem GESY:

 1. Dorośli powyżej 65 lat.  
 2. Dzieci w wieku powyżej sześciu miesięcy i do 15 lat oraz inne osoby dorosłe, u których występuje jeden lub więcej czynników obciążających, takich jak choroby przewlekłe, takie jak:
  • Astma lub inne przewlekłe choroby płuc.
  • Choroby serca przebiegające z ciężkimi zaburzeniami hemodynamicznymi (wrodzone wady serca, wady zastawek, zastoinowa niewydolność serca, choroba wieńcowa i / lub nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca).
  • Immunosupresja (przeszczep narządu, sierpowata choroba i inne poważne hemoglobinopatie).
  • Cukrzyca lub inna choroba metaboliczna.
  • Patogenna otyłość.
  • Przewlekła choroba nerek i choroba wątroby.
 3. Choroby nerwowo-mięśniowe lub neurologiczne. 
 4. Ciąża niezależnie od wieku ciążowego, położne, karmienie piersią.
 5. Dzieci i dorośli przyjmujący długoterminowo aspirynę z powodu potencjalnego ryzyka rozwoju zespołu Reye’a po grypie. 

Ponadto ze względów ostrożności szczepienie jest zalecane dla:

 • Osoby, które mają bliski kontakt z dziećmi w wieku poniżej 6 miesięcy lub opiekują się osobami z chorobą podstawową, które są zagrożone powikłaniami związanymi z grypą.
 • Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 15 lat.
 • Społeczności zamknięte, takie jak pracownicy i studenci szkół wewnętrznych, szkół wojskowych i policyjnych, więźniowie i pracownicy instytucji itp.
 • Pracownicy placówek służby zdrowia.
 • Specjaliści, tacy jak weterynarze, hodowcy drobiu, hodowcy świń, rzeźnicy i ogólnie ludzie, którzy mają regularny kontakt z drobiem. 

Szczepienia przeciwko pneumokokom:
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło swój plan szczepień szczepionką pneumokokową osób należących do określonych grup ludności. Grupy wysokiego ryzyka obejmują:

 • Wszystkie osoby w wieku 65 lat i starsze.
 • Osoby z obniżoną odpornością: Osoby z anatomiczną lub czynnościową asplenią (np. Anemia sierpowata, niedokrwistość śródziemnomorska itp.).
 • Objawowi i bezobjawowi pacjenci z zakażeniem wirusem HIV, białaczką, chłoniakiem, chorobą Hodgkina, szpiczakiem mnogim, uogólnionym nowotworem, przewlekłą niewydolnością nerek, zespołem nerczycowym.
 • Stany związane z immunosupresją, przeszczepem narządów i szpiku kostnego, a także osoby otrzymujące leczenie immunosupresyjne i długotrwale stosujące kortykosteroidy.
 • Osoby bez względu na wiek, które cierpią na choroby przewlekłe, takie jak problemy sercowo-naczyniowe, choroby płuc (astma oskrzelowa leczona dużymi dawkami kortykosteroidów, niewydolność oddechowa itp.), Cukrzyca, alkoholizm, marskość wątroby, implanty, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z powodu wrodzonej anomalii, złamania czaszki lub neurochirurgii.

Szczepienie dorosłych szczepionką polisacharydową o jest również zalecane u osób powyżej 65 roku życia oraz osób z obniżoną odpornością. 
Szczepionki przeciw pneumokokom będą wydawane bezpłatnie wyłącznie w Ośrodkach Szczepień Ministerstwa Zdrowia, po wcześniejszej rejestracji.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!