fbpx

Straż Graniczna potwierdza: nie ma kwarantanny!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kilka minut temu, zostało opublikowane na stronach Straży Granicznej wyjaśnienie dotyczące obowiązkowej kwarantanny po przylocie z Cypru do Polski.

Wczoraj, portal next.gazeta.pl napisał, a dziś inne “turystyczne” media powtórzyły informacje, że po przylocie z krajów nieznajdujących się w Schengen, wszyscy pasażerowie kierowani są na obowiązkową, 7. dniową kwarantannę. Rozdzwoniły się telefony, rozgrzał się mail, WhatsApp i Messenger – pytaliście nas czy to jest prawda. Podobnymi pytaniami została zalana także Ambasada RP w Nikozji.

Zwróciliśmy się z tym pytaniem do Ambasady RP w Nikozji oraz do Rzecznika Prasowego Straży Granicznej, zarówno jedna, jak i druga instytucja odpowiedziały tak samo – kwarantanna nie obowiązuje po przylocie z Cypru do Polski – Cypr i Polska znajdują się w Unii Europejskiej i przepisy rozporządzenia nie obowiązują.


Kilka minut temu ukazało się szczegółowe wyjaśnienie Straży Granicznej.


Na stronach Straży Granicznej opublikowane zostało szczegółowe wyjaśnienie, które cytujemy poniżej:

Od 24 czerwca br., w przypadku podróży z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim EFTA – stroną umowy o EOG (Cypr zawarł taką umowę – red.), okres odbycia 10-dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne (wykonujące  diagnostykę  zakażenia  wirusem SARS-CoV-2).

I dalej czytamy:
“Obostrzenia związane z przekraczaniem granicy obowiązują również na granicach wewnętrznych UE/Schengen. Obejmują one:
– osoby przekraczające morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej, które korzystają z regularnych połączeń promowych, oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką (niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczają lub pieszo);
– w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP są zobowiązane poddać się kwarantannie poprzez zgłoszenie za pośrednictwem infolinii do Głównego Inspektora Sanitarnego (nr na infolinię GIS +48 22 25 00 115). Osoby te, jeżeli posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 h są zwolnione z kwarantanny;
–  w celu innym niż powrót do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP, mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 , wykonany w okresie 48 h przed wjazdem;”


Przypominamy, że od 1 lipca będzie obowiązywał także na Cyprze GreenPass, który znacznie ułatwi podróże.
Posiadacze ważnego GreenPass są z automatu zwolnieni z kwarantanny oraz wykonywania testów.


“Z powyższych obowiązków są zwolnione osoby spełniające przesłanki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15, 18 i 23 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).
– osoby podróżujące statkiem powietrznym z krajów strefy Schengen mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 18 i 23 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).”


Zostaw swój komentarz:

Nasze teksty wprost na maila:

Podaj adres mailowy a codziennie wieczorem otrzymasz od nas wszystkie opublikowane teksty wprost do skrzynki odbiorczej.

Zaplanuj swoją podróż


Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!