Strajk w hotelach w Pafos

Wczoraj 24. godzinny strajk ogłosili pracownicy trzech hoteli w Pafos

Pomimo wielu obietnic firma, która jest właścicielem trzech hoteli w Pafos, wciąż nie wypłaca dodatku CoLA swoim pracownikom. Co więcej, jako jedyna w Pafos nie podpisała układu zbiorowego ze związkami zawodowymi.

Pracownicy powiedzieli dość.

W czwartek rano pracownicy trzech hoteli w Pafos rozpoczęli 24. godzinny strajk , żądając wypłaty dodatku CoLA i podpisania układu zbiorowego.

W swojej wypowiedzi Nikos Savvidis, sekretarz okręgu PEO , powiedział, że Departament Stosunków Pracy w Pafos jako warunek zaproszenia na spotkanie z pracodawcą w celu rozstrzygnięcia zażądał aby pracownicy najpierw zaprzestali strajku.

Nikos Savvidis stwierdził, że ta konkretna firma nie współpracuje w celu wdrożenia przepisów CoLA uzgodnionych między państwem a partnerami społecznymi, narusza układ zbiorowy, nie płacąc przez wiele lat 13. pensji oraz rekompensaty za pracę w niedzielę.

Ze swojej strony Koullis Ignatiou, Sekretarz Organizacyjny Stowarzyszenia Hotelarzy, stwierdził, że:

Po negocjacjach, które prowadziliśmy w sprawie niektórych żądań naszych członków, doszliśmy do trzech podstawowych korzyści: 13. wynagrodzenie, dodatek niedzielny wynoszący 0,25 dziennego wynagrodzenia, a także wypłata dodatku indeksacyjnego CoLA w przypadku zawarcia porozumienia pomiędzy rządem, organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi z 50% kwoty wypłacanej 1- go dnia roku i do 66,7% w dniu 1 czerwca. 
Żądamy podwyżki cen, niedzielnej rekompensaty i 13. pensji.

Należy zaznaczyć, że układ zbiorowy podpisało kilka firm, co skłania strajkujących do podjęcia działań, gdyż – jak twierdzą przedstawiciele związkowi – „nie może być pracowników dwóch prędkości”.

Problem tych konkretnych hoteli widoczny jest od dawna i to nie pierwsza akcja protestacyjna pracowników.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!