Sprzątaczki zapowiadają strajk

Dziś sprzątaczki ze szpitala w Larnace zdecydują o podjęciu akcji strajkowej.

Dziś sprzątaczki zatrudnione szpitalu ogólnym w Larnace zadecydują, czy podjąć strajk w związku z niedoborami kadrowymi.

„ Nadszedł czas, aby wziąć pod uwagę obawy i ciągłe skargi zgłaszane przez dział personelu sprzątającego ” – twierdzi związek zawodowy Pasyek Peo, wzywając państwową służbę zdrowia Okypy do rozpoczęcia rekrutacji personelu pełnoetatowego zamiast sprzątaczy, którzy otrzymują w szpitalu stawkę godzinową.

W 2020 roku ukończono budowę nowego skrzydła składającego się z poradni fizjoterapii, przychodni, oddziału dializ i hemostazy, co powiększyło powierzchnię szpitala i zwiększyło zapotrzebowanie na obecną kadrę.

Okypy w dalszym ciągu zatrudnia wyłącznie pracowników opłacanych na podstawie stawki godzinowej – odoano.

Codzienne duże obciążenie pracą i brak reakcji ze strony ministerstwa zdrowia nie pozostawiają działowi sprzątania innego wyboru, jak tylko podjąć bardziej zdecydowane działania” – podsumowano.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading