Sprawdźcie swoje dane w systemie

Mieszkańcy Cypru powinni aktualizować swoje dane adresowe w systemie pacjentów GESY

GESY zostało wprowadzone na Cyprze już kilka lat temu, a bądźmy szczerzy wielu z naszych czytelników którzy mieszkają na Cyprze, od tego czasu zmieniło adres zamieszkania lub numer telefonu.

A w systemie nadal pozostają stare dane!

Stowarzyszenie pacjentów (Osak) wezwało wszystkich beneficjentów państwowej opieki zdrowotnej (Gesy) do aktualizacji swoich internetowych profili medycznych.

Organizacja wezwała społeczeństwo do aktualizacji swoich informacji w bazie danych Gesy, w tym numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail, aby móc otrzymywać informacje dokonywane w ich imieniu przez podmioty świadczące opiekę zdrowotną. Monitorowanie rejestracji dokonywanych w ich imieniu przez dostawców Gesy jest sposobem ochrony systemu przed oszustwami.

Każdy beneficjent wie, jakich lekarzy odwiedził i z jakich usług skorzystał – fałszywe informacje dotyczące rekompensaty za usługi mogą najłatwiej zostać wykryte przez samych beneficjentów.

Według stowarzyszenia pacjentów wiele plików elektronicznych zawiera numery telefonów komórkowych i adresy e-mail, które nie odpowiadają numerom prawdziwych właścicieli.

Podobnie pięć lat po wdrożeniu systemu duża liczba beneficjentów nie aktywowała jeszcze swoich profili, podczas gdy w wielu przypadkach numery telefonów i adresy e-mail uległy już zmianie.

Beneficjenci z aktywowanymi profilami Gesy zyskują dodatkową korzyść w postaci natychmiastowego dostępu do swoich danych i ważności swoich skierowań lub recept na leki.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading