Spłaciliście wcześniej kredyt – należy Wam się zwrot opłat

Gdy wcześniej spłacimy pożyczkę, bank musi nam oddać wszystkie jej koszty (np. prowizje czy ubezpieczenie) proporcjonalnie obniżone – taki wyrok zapadł w TSUE.

Jeżeli kiedykolwiek wcześniej niż wynikało to z harmonogramu spłat, spłaciliście kredyt w banku czy instytucja parabankowej (szybkie pożyczki), pożyczkodawca powinien zwrócić Wam pieniądze.

Prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta fragment wyroku TSUE

Każda osoba, która ma lub miała kredyt konsumencki, może go wcześniej spłacić. W takiej sytuacji kredytodawca powinien obniżyć wszystkie koszty takiego kredytu np. opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia i je oddać konsumentowi. Zwrot ten powinien być proporcjonalny, tzn. powinien obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Nie może też zależeć od tego, kiedy kredytodawca faktycznie poniósł te koszty.

Konsument, który spłacił kredyt, a kredytodawca się z nim nie rozliczył z pobranych opłat, powinien złożyć reklamację, powołując się na orzeczenie TSUE. Po odrzuceniu reklamacji pomocą służy Rzecznik Finansowy. Konsument może również dochodzić swoich praw w sądzie.

Jeżeli więc kiedykolwiek spłaciliście wcześniej kredyt – złóżcie reklamacje do banku.

[bar group=”810″]


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!