fbpx

Kto otrzyma specjalny zasiłek chorobowy

Jak informuje Ministerstwo Pracy, niektórym grupom osób zostanie przyznany specjalny zasiłek chorobowy.

 1. W ramach środków wsparcia w nagłych wypadkach specjalny zasiłek chorobowy zostanie wypłacony dla:
  • Pracowników, którzy mają określone problemy zdrowotne i którzy są umieszczeni na liście opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia (muszą być nieobecni w pracy w celu ochrony swojego zdrowia i nie pogarszania go) – obowiązuje warunek przedłożenia zaświadczenia przez ich osobistego lekarza.
  • pracowników z obowiązkową nieobecnością w pracy zmuszonych lub poinstruowanych przez władze (kategoria 1 – przymusowe ograniczenie pod nadzorem lekarza (kwarantanna) i kategoria 2 -samoograniczenie pod nadzorem telefonicznym, pod warunkiem że pracownicy ci posiadają certyfikat wydany przez Ministerstwo Zdrowia.
  • osób w wieku od 63 do 65 lat, które nie otrzymują emerytury ustawowej i kontynuują pracę i należą do kategorii 1 i 2 informacji Ministerstwa Zdrowia dotyczącego grup szczególnie wrażliwych, pod warunkiem że pracownicy podlegający ograniczeniom i posiadają zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Zdrowia.
 2. Czy osoby prowadzące działalność na własny rachunek mają prawo do zasiłku chorobowego?
  • Osoby prowadzące działalność na własny rachunek mają prawo do specjalnego zasiłku chorobowego, o ile spełniają powyższe warunki. Należy zauważyć, że w celu dalszego ich wspierania, otrzymają oni świadczenie, tak jak w przypadku pracowników najemnych, od czwartego dnia nieobecności.
 3. Na jaki czas przysługuje specjalny zasiłek chorobowy?
  • Specjalny zasiłek chorobowy będzie wypłacany za dni, w których wnioskodawca kwalifikuje się jako pracownik należący do kategorii beneficjentów, a mianowicie:
   • pracowników ze szczególnymi problemami zdrowotnymi,
   • obowiązkowej nieobecności w pracy
   • osób powyżej wieku 63 lat w górę do 65.
 4. Czy w przypadku wypłaty specjalnego zasiłku chorobowego obowiązują takie same procedury służb zabezpieczenia społecznego?
  • Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczeń Społecznych zastosuje uproszczone procedury wypłaty specjalnego zasiłku chorobowego wszystkim kategoriom beneficjentów (pracownicy dotknięci szczególnymi problemami zdrowotnymi, obowiązkowa nieobecność w pracy oraz osoby w wieku powyżej 63 lat w wieku powyżej 65 lat) . Specjalny zasiłek chorobowy będzie wypłacany wszystkim beneficjentom, pracownikom i osobom prowadzącym działalność na własny rachunek od czwartego dnia nieobecności.
 5. Czy dni nieobecności należy podać na zaświadczeniu lekarskim?
  • W zaświadczeniu lekarskim należy podać medyczne powody, dla których domniemywa się nieobecność – są one zawarte w ogłoszeniu Ministerstwa Zdrowia o przyznaniu zwolnienia chorobowego grupom wrażliwym, które znajdują się na stronie internetowej: www.pio.gov/coronavirus. We wniosku należy podać okres nieobecności w pracy z powodu zwolnienia lekarskiego.


Bardzo prosimy traktować powyższy tekst jedynie informacyjnie – wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy znajdują się na stronach Ministerstwa Pracy Republiki Cypryjskiej.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!