Spadek cen

W strefie euro w lipcu inflacja wyniosła 1,3%. To wzrost o 0,9 pkt. proc. rok do roku. Eurostat podał najnowsze dane. W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł 1,5%, a rok wcześniej w tym samym miesiącu 0,2%.

Najwyższą inflację w lipcu zanotowano na Litwie (4,1%), w Estonii (3,9%) oraz na Łotwie i w Wielkiej Brytanii (w obu krajach o 2,6%). Deflację zanotowały w ubiegłym miesiącu Irlandia (0,2%) i Cypr (0,1%). Ceny niewiele wzrosły też w Bułgarii i Finlandii (w obu krajach o 0,6 proc.).

A co to jest Deflacja? – długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen w gospodarce przekładający się na wzrost siły nabywczej pieniądza. W warunkach deflacji za tę samą ilość pieniędzy po pewnym czasie można kupić więcej towarów i usług.

Bardzo prawdopodobne jest to, że w statystycznej deflacji miał swój udział cypryjski EAC, który obniżył rachunki za prąd – przestał po prostu doliczać do rachunku kwotę zabezpieczenia. Mieszkańcy Cypru nie odczuli spadku cen na własnej skórze.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading