Samozatrudnieni dostaną zasiłki

Osoby prowadzące działalność gospodarczą także dostaną prawo do otrzymywania zasiłku i świadczeń z tytułu urlopu rodzicielskiego w przypadku wypadków przy pracy

Parlamentarzyści zatwierdzili nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym, mającą na celu przyznanie osobom prowadzącym działalność na własny rachunek prawa do otrzymywania zasiłku i świadczeń z tytułu urlopu rodzicielskiego w przypadku wypadków przy pracy oraz określenie odpowiednich polis ubezpieczeniowych umożliwiających ich otrzymywanie.

Posłowie zatwierdzili także nowelizację ustawy o urlopach (ojcowskich, rodzicielskich, opiekuńczych, siłach wyższych) i elastycznych organizacjach pracy zapewniających równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, mającą na celu doprecyzowanie, że zasady przyznawania zasiłku rodzicielskiego regulowane są w oparciu o przepisy ustawy ustawy o ubezpieczeniach społecznych, a także uzupełnienie proponowanych, o numerze 22, przepisów zapewniających prawo do urlopu rodzicielskiego osobom prowadzącym działalność na własny rachunek.

Zatwierdzono także zmianę Regulaminu Ubezpieczeń Społecznych (rachunków funduszy), w wyniku której na podstawowe konto emerytalne i uzupełniające konto emerytalne wpływane będą kwoty odpowiadające podwyższonym procentom wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu pracowników, osób prowadzących działalność na własny rachunek i ubezpieczonych dobrowolnie od których mają opłacone składki.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading