Samowola budowlana musi kosztować

Brytyjczycy się nie patyczkują! Nakazali rozbiórkę i nałożyli gigantyczne grzywny za samowolę budowlaną.

Gdyby ta sytuacja wydarzyła się na terytorium Cypru, prawdopodobnie nikomu nic by się nie stało a samowola budowlana dalej stałaby na swoim miejscu.

A po czasie, jakiś znajomy urzędnik uprawomocniłby nielegalne działanie.

Ta historia wydarzyła się jednak na terytorium zarządzanym przez Suwerenne Bazy Brytyjskie (SBA).

Dwóch Greków cypryjskich zostało uznanych za winnych prowadzenia nielegalnej działalności gospodarczej w nielegalnym budynku, który sami stworzyli w Ipsonas.

Zgodnie z ogłoszeniem SBA, w zeszłym miesiącu sąd SBA wydał nakaz rozbiórki dwóch obiektów w ciągu dwóch miesięcy, jednocześnie nakładając na działkę i właściciela przedsiębiorstwa grzywnę w wysokości odpowiednio 4400 euro i 13 200 euro. 

Sprawa została skierowana do sądu SBA po zignorowaniu oficjalnego nakazu wyburzenia budynków wydanego przez funkcjonariusza okręgowego Akrotiri.

Nicos Mylonas, urzędnik administracyjny okręgu Akrotiri, pochwalił pracę zespołu, która doprowadziła do skazania.

 Taka surowa kara jest odzwierciedleniem długich godzin pracy, jakie pracownicy biura terenowego i prokuratorzy spędzili na sporządzaniu raportów, prowadzeniu dochodzeń i wnoszeniu sprawy do sądu – powiedział.
Jeśli ludzie uzyskają odpowiednie pozwolenie na planowanie i budowę, nie muszą się martwić.

Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy obaj mężczyźni nie zburzą nielegalnie postawionych konstrukcji i nie zapłacą grzywien, zostanie im postawione nowe oskarżenie.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading