Rząd wraca do koszyka zakupów

Rząd zajmie się projektem przepisów „koszyka gospodarstw domowych” czyli najtańszych zakupów

Zgodnie z zapowiedzią w nowych przepisach będą uwzględnione supermarkety o rocznym obrocie co najmniej 2 mln euro.

Projekt ustawy w pierwotnym kształcie przewidywał udział hipermarketów o rocznym obrocie w wysokości 8 mln euro, jednak po interwencjach stron i zaangażowanych organów kwota ta została zmniejszona, tak aby mogły w nim uczestniczyć wszystkie hipermarkety i opcjonalnie mniejsze przedsiębiorstwa.

Koordynator Wydziału Konkurencji Urzędu Ochrony Konsumentów Ministerstwa Handlu Aliki Iordanous powiedział w StockWatch, że zakończyła się analiza prawno-techniczna projektu ustawy i zaraz po jej zatwierdzeniu przez Radę Ministrów trafi ona do parlamentu.

Celem projektu ustawy, który został poprawiony w ramach konsultacji, jest codzienne informowanie konsumentów za pośrednictwem platformy elektronicznej o cenach 1500 produktów różnych kategorii, które zostaną ustalone po rozporządzeniu Rady Ministrów Minister Handlu.
Konsumenci będą mieli możliwość „przetwarzania i porównywania dziennych cen podstawowych produktów, które zostaną zamieszczone w aplikacji elektronicznej, w celu stworzenia własnego koszyka z najlepszymi cenami zgodnie z ich siłą nabywczą

Aplikacja elektroniczna będzie odpowiednikiem greckiej aplikacji e-konsument i ma na celu poprawę zaufania między konsumentami a przedsiębiorcami.

Przedsiębiorstwa spożywcze wybiorą co najmniej jeden produkt z każdej kategorii produktów znajdującej się w koszyku gospodarstw domowych i udostępniają go po najniższej możliwej cenie.

Prawdopodobnie zyskają duże markety wkładając do koszyków produkty pod „marką własną”…

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading