Rząd ustali maksymalną cenę wody w butelkach

Rząd przesłał do parlamentu ustawę, która pozwoli na ustalanie maksymalnej ceny wody butelkowanej.

Rząd przesłał do parlamentu projekt ustawy mający na celu ustalenie górnego pułapu cen wody pitnej w punktach sprzedaży, w których występuje niewystarczająca konkurencja cenowa.

Proponowane przepisy dają ministrowi przemysłu uprawnienia do ustalania cen maksymalnych na niektóre towary detaliczne.

Pułap cen wody będzie dotyczył takich miejsc jak lotniska, porty, obiekty sportowe, plaże, stanowiska archeologiczne, muzea, placówki służby zdrowia, teatry, kina, parki tematyczne i ogrody zoologiczne.

Projekt ustawy precyzuje, że pułap cenowy dotyczy wyłącznie samoobsługi. Cena maksymalna zostanie ustalona po przeprowadzeniu badania rynku, które uwzględni m.in. koszt produkcji/importu, rozsądną wysokość kosztów operacyjnych oraz rozsądną marżę zysku dla sprzedającego.

Produkty, dla których minister może ustalić górną granicę cen, to woda butelkowana – w opakowaniach o pojemności 500 ml lub 750 ml.

W przypadku złamania prawa przez sprzedawcę, służba ochrony konsumentów ma prawo nałożyć karę administracyjną w wysokości do 10000 euro. Jeśli naruszenie będzie się powtarzać, władze mogą nałożyć karę w wysokości 1000 euro za każdy kolejny dzień naruszenia.

Stowarzyszenia biznesowe, już wcześniej gdy minister zapowiedział niniejszą ustawę, nie zgadzają się z jej zapisami.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading