Ruszą wspólnoty mieszkaniowe?

Nowy minister spraw wewnętrznych chce aby przepisy ustanawiające wspólnoty mieszkaniowe zostały jak najszybciej uchwalone

Projekt ustawy ma na celu rozwiązanie wielu poważnych problemów z obowiązującym prawem, w tym brak komitetów zarządzających, niepłacenie opłat komunalnych, ubezpieczenia oraz częściowe lub całkowite zniszczenie budynku.

Celem nowych przepisów jest zapewnienie komitetom zarządzającym elastyczności niezbędnej do wykonywania ich obowiązków, aby zapewnić, że właściciele jednostek wywiązują się ze swoich zobowiązań i że nieruchomości są właściwie utrzymywane.

Ioannou polecił, aby nowa ustawa zatytułowana „Prawo o zarządzaniu budynkami będącymi współwłasnością i sprawami powiązanymi z 2022 r.”, która została opracowana przy aktywnym udziale Departamentu Ksiąg Wieczystych, została niezwłocznie przekazana do Działu Prawnego.

Celem jest szybkie przeprowadzenie niezbędnego przeglądu legislacyjnego i technicznego, a następnie przedłożenie go Parlamentowi do zatwierdzenia.

Kwestia ta była również omawiana przed Komisją Spraw Wewnętrznych Izby Reprezentantów, z wnioskiem, że dotyczy to tysięcy ludzi, a cierniem, który powoduje tarcia, jest aspekt finansowy. Niektórzy właściciele chcą, aby w budynkach, w których mieszkają, przeprowadzono prace konserwacyjne natomiast inni odmawiają wnoszenia opłat za korzystanie z klatek schodowych, wind czy wynagrodzeń za sprzątanie.

Zgodnie z nowymi przepisami, każdy budynek wielorodzinny będzie musiał być zarządzany albo przez firmę zewnętrzną albo przez wybrany zarząd wspólnoty mieszkaniowej.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading