fbpx
  • Limassol 28'C 🌥
  • Nicosia 30'C 🌥
  • Larnaca 32'C 🌥
  • Ayia Napa 30'C ☼
  • Paphos 29'C ☼
  • Limassol 28'C 🌥
  • Nicosia 30'C 🌥
  • Larnaca 32'C 🌥
  • Ayia Napa 30'C ☼
  • Paphos 29'C ☼

Rozpoczynają się kontrole zatrudnień

Rząd rozpoczyna akcję kontroli legalności zatrudnienia – posypią się mandaty

Ministerstwa spraw wewnętrznych i ministerstwa pracy łączą siły, aby zwalczyć nielegalne zatrudnianie obywateli państw trzecich i ograniczać nielegalną migrację.

W wyniku 1525 kontroli przeprowadzonych od maja do lipca tego roku urzędnicy zidentyfikowali 83 przypadki nielegalnego zatrudnienia obywateli państw trzecich – podały ministerstwa we wspólnym oświadczeniu.

Nowa operacja, która rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, będzie skierowana do określonych sektorów pracy, koncentrując się na obszarach, w których zatrudniona jest duża liczba obywateli państw trzecich, a jej celem będzie rozwiązanie problemu pracy nierejestrowanej i nielegalnej.

Władze stwierdziły jednak, że innym celem jest „skuteczniejsze zarządzanie polityką migracyjną”.

Kontrole potrwają dwa miesiące, po czym sytuacja zostanie ponownie oceniona w celu podjęcia decyzji o dalszych krokach – dodał komunikat.

W ramach kampanii służba inspekcyjna Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dodatkowo intensyfikuje kontrole w zakresie nielegalnego i nierejestrowanego zatrudnienia obywateli państw trzecich. Kontrole będą przeprowadzane w koordynacji z urzędem stanu cywilnego i wydziałem imigracji, służbą azylową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także innymi zaangażowanymi służbami, takimi jak służba ds. cudzoziemców i służba imigracyjna cypryjskiej policji.

Rozpoczęcie tej kampanii opiera się na instrukcjach prezydenta Nikosa Christodoulidesa i podjęto decyzję na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, odpowiednio Constantinosa Ioannou i Yannisa Panayiotou.

Tam ministrowie zgodzili się wzmocnić koordynację pomiędzy obydwoma ministerstwami, a także usprawnić procedurę wymiany informacji, aby z jednej strony przeprowadzać skuteczniejsze i bardziej bezpośrednie kontrole, a z drugiej strony usprawnić procedurę nakładania kar i kar sankcje administracyjne na pracodawców i obywateli państw trzecich w przypadku wykrycia przypadków nielegalnego zatrudnienia, przy czym zdecydowano, że wyniki kontroli będą ogłaszane co miesiąc.

Zgodnie z przepisami prawa o cudzoziemcach i imigracji, zatrudnianie cudzoziemca bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, zatrudnianie z naruszeniem warunków zezwolenia na pracę lub zatrudnianie z naruszeniem innych przepisów ustawowych lub wykonawczych, stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do pięciu lat, grzywna do 20 000 euro lub oba wyroki łącznie. Ustawodawstwo przewiduje także nałożenie administracyjnej kary pieniężnej do 1500 euro (wzrost do 3000 euro w przypadku kolejnego naruszenia), a także pozbawienie prawa do zatrudnienia obywatela państwa trzeciego pracodawcom, którzy naruszają przepisy ustawodawstwo.

Zgodnie z prawem uchodźczym pracodawca zatrudniający osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową z naruszeniem prawa popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech i/lub karą grzywny do 8 000 euro.

Obywatele państw trzecich, którzy popełnią przestępstwo, będą podlegać przepisom określonym w przepisach, o których mowa, oraz karom obejmującym między innymi karę pozbawienia wolności i grzywnę.


Zostaw swój komentarz:


Więcej w tym temacie:error: UWAGA: Zakaz kopiowania!

Pomyślnie zapisałeś się do newslettera

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Cypr24 wykorzysta informacje, które podasz w tym formularzu, aby być z Tobą w kontakcie i dostarczać najnowsze teksty