Rozmowy na temat płacy minimalnej

Spotkają się aby rozważać o płacy minimalnej obowiązującej od 1. stycznia 2024.

Prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze spotkanie w sprawie ustalenia wysokości płacy minimalnej, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Na podstawie decyzji Rady Ministrów przewodniczącym Komisji będzie dyrektor generalny Ministerstwa Pracy Andreas Zachariadis, będący jednym z trzech powołanych ekspertów. Pozostali dwaj eksperci to zastępca dyrektora generalnego Departamentu Stosunków Pracy Andis Apostolou i Andreas Charitou, profesor na Uniwersytecie Cypryjskim na Wydziale Rachunkowości i Finansów. Zwracamy uwagę, że pan Haritou jest także członkiem niewykonawczym rady dyrektorów Central Bank of Cyprus.

Trzej przedstawiciele pracodawców powołani przez Radę Ministrów to: Dimitris Vasis, pierwszy wiceprezes OEB i dyrektor zarządzający KPMG Limited, dyrektor Departamentu Stosunków Pracy i Polityki Społecznej OEB Lena Panagiotou oraz Emilios Michael, który pełni funkcję dyrektor Departamentu Stosunków Pracy, Polityki Społecznej i Rozwoju Zasobów Ludzkich KEBE.

Trzej przedstawiciele pracowników powołani przez Radę Ministrów to wykwalifikowana i doświadczona kadra kierownicza związków zawodowych SEK, PEO i DEOK. Są to Christos Karydis, ekonomista i szef Wydziału Studiów Ekonomicznych Greckiej Rady Ekonomiczno-Społecznej, Pavlos Kalosynatos, dyrektor Cypryjskiego Instytutu Pracy (INEKPEO) i Stelios Christodoulou, wiceprzewodniczący Greckiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Czlónkowie ustalą:

  • siłę nabywczą płacy minimalnej, biorąc pod uwagę zróżnicowanie kosztów utrzymania,
  • tendencje w zakresie poziomu zatrudnienia i stóp bezrobocia,
  • dywersyfikacja wzrostu gospodarczego i poziomów produktywności,
  • zróżnicowanie i tendencje w poziomach zarobków i ich podziale;
  • skutki, jakie jakakolwiek zmiana płacy minimalnej będzie miała na poziom zatrudnienia, wskaźniki ubóstwa względnego i bezwzględnego, koszty utrzymania i konkurencyjność gospodarki.

Przypominamy, że dzisiaj na mocy obowiązującego dekretu od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje krajowa płaca minimalna, której wysokość została ustalona na poziomie 885 euro brutto jako minimalne wynagrodzenie najemne oraz na 940 euro brutto po 6-miesięcznym nieprzerwany okres zatrudnienia u tego samego pracodawcy.

Czy wysokość płacy minimalnej się zmieni?

Zobaczymy…


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading