Rosną zarobki na Cyprze

Statystycznie wzrosły zarobki. Odczuliście zmianę w portfelach?

Cypryjska Służba Statystyczna (Cystat) opublikowała raport pokazujący wzrost średnich miesięcznych zarobków brutto pracowników w czwartym kwartale 2023 r . w porównaniu z tym samym okresem 2022 r.

Według raportu średnie miesięczne zarobki brutto w czwartym kwartale 2023 r. oszacowano na 2693 euro , co oznacza znaczący wzrost z 2535 euro w czwartym kwartale 2022 r., co stanowi wzrost o 6,2%.

Co więcej, po uwzględnieniu wahań sezonowych, średnie miesięczne zarobki brutto za czwarty kwartał 2023 roku szacuje się na 2402 euro , co oznacza wzrost o 1,6% w porównaniu z trzecim kwartałem tego samego roku.

W podziale danych na płeć średnie miesięczne zarobki brutto mężczyzn w czwartym kwartale 2023 r. szacuje się na 2884 euro, natomiast kobiet średnie miesięczne zarobki brutto wyniosły 2452 euro .

W porównaniu do IV kwartału 2022 r. przeciętne miesięczne zarobki kobiet i mężczyzn wzrosły odpowiednio o 6,7 proc. i 5,5 proc .


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading