Rosną przychody z hazardu

92 miliony euro – tyle wpłynie do cypryjskiego budżetu z zakładów bukmacherskich, kasyn i OPAP

Gwałtowny wzrost prognozowany jest dla dochodów państwa z tytułu podatków i opłat nakładanych na gry bukmacherskie, które są nadzorowane przez Krajowy Urząd ds. Zakładów wzajemnych oraz Urząd Nadzoru Gier i Kasyn.

Szacuje się, że w 2024 roku do kasy państwa trafi ponad 92 mln euro z poboru podatków i opłat z zakładów, kasyn i OPAP.  

Z danych przedstawionych Parlamentowi wynika, że ​​przychody Krajowego Urzędu ds. Zakładów wzajemnych w 2024 r. wynoszą 53,2 mln euro i wzrosły o 111,2%, czyli w liczbach bezwzględnych o 28 mln euro w porównaniu z rokiem 2023.

Przychody Urzędu Nadzoru nad Grami i Kasynami zdeponowane w Funduszu Stałym Republiki na rok 2024 oszacowano na około 39,5 mln euro i wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim, który oszacowano na około 32 mln euro.

W budżecie przewidziano, że Urząd pobierze od OPAP podatek w wysokości 22 mln euro i opłaty w wysokości 3,7 mln euro w 2024 r., po zakończeniu wynegocjowanego porozumienia między Ministerstwem Finansów a OPAP Cyprus LTD, w sprawie udzielenia wyłącznej licencji licencję na prowadzenie, organizację, zarządzanie, obsługę i udostępnianie niektórych gier losowych na Cyprze.

Zwiększają się także wpływy z podatku od zakładów wzajemnych, zakładów stacjonarnych i internetowych, które dotyczą 10% zysków netto poszczególnych spółek, które obliczono na 18 mln euro w porównaniu do 16,5 euro w 2023 roku.

Wzrosły również przychody z podatku od działalności bukmacherskiej pobieranej przez licencjonowane firmy, które wzrosły do ​​5,4 mln euro z 3,9 mln euro, które wyniosły 3,9 mln euro w 2023 r.

Warto wspomnieć, że budżet Urzędu ds. Zakładów wzajemnych na rok 2024 wykazuje nadwyżkę w wysokości 0,14 mln euro, przy dochodach i wydatkach wynoszących odpowiednio 53,1 mln euro i 53 mln euro. 

Przychody Urzędu Nadzoru Gier i Kasyn to podatek od kasyn który w 2024 r. wynosi 32,3 mln euro, a roczna opłata licencyjna – 7 mln euro w porównaniu z odpowiednio 25 mln euro i 7 mln euro w 2023 r.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading