Rosja zrywa umowę z Cyprem

Cypr oraz wszystkie kraje, które nałożyły sankcje na Rosję, zawiesiły swoje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – poinformowało w środę Ministerstwo Finansów.

Dekret został podpisany przez prezydenta Rosji Władimira Putina we wtorek, natomiast Cypr został poinformowany kanałem dyplomatycznym że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania została zerwana.

Według doniesień prezydencki dekret zerwał umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z tak zwanymi „krajami nieprzyjaznymi” – tymi, które nałożyły sankcje na Moskwę.

Dekret stwierdza, że ​​umowy są zawieszone do czasu „wyeliminowania przez obce państwa naruszeń uzasadnionych interesów gospodarczych i innych Federacji Rosyjskiej, praw jej obywateli i osób prawnych”.

Z dniem wydania rozporządzenia zawiesza się stosowanie obniżonych stawek podatkowych lub zwolnień podatkowych w odniesieniu do dochodów objętych umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Postanowienia umowy cypryjskiej z Federacją Rosyjską, których to dotyczy, to artykuły 5-22, 24, 27 i 29.

Ministerstwo poinformowało, że w związku z wprowadzonymi już przez Federację Rosyjską zakazami wywozu obcej waluty i płatności do jurysdykcji, które uważa za „wrogie” z powodu nałożonych na nią sankcji, w tym Cypru, oraz nałożonych sankcji na Federację Rosyjską, które doprowadziły do ​​zerwania jakichkolwiek szeroko zakrojonych stosunków gospodarczych/handlowych z państwami europejskimi, nie przewiduje się dalszych konsekwencji wydania przedmiotowego dekretu z tytułu niewykonania umowy.

Ministerstwo Finansów pragnie również zapewnić, że jako członek Unii Europejskiej Republika Cypryjska nie miała możliwości jakichkolwiek konsultacji w tej sprawie, ani też nie była wcześniej konsultowana z właściwymi organami Federacji Rosyjskiej w sprawie możliwość zawieszenia umowy lub dekretu wydanego przez Federację Rosyjską” – podało resort.

To teraz Rosjanie będą płacić podatku nie tylko na Cyprze, ale także w Rosji…


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading