Rekordowo ciepły lipiec

Lipiec 2023 r. pobił wiele rekordów upałów – był jednym z najcieplejszych miesięcy z 16 dniami z rzędu, w których temperatura przekraczała 40°C

Biuro meteorologiczne przedstawiło analizę pomiarów, z której wynika, że ​​poprzedni rekord ustanowiony przez stację biura w Athalassa przez kolejne dni z temperaturą powyżej 40°C przypadał w 2000 r. i wynosił 12 dni.

Na uwagę zasługuje również to, że w ciągu tych 16 kolejnych dni maksymalna dobowa temperatura nie tylko oscylowała poniżej 40°C ale także była większa lub równa 42°C. Nigdy wcześniej aż do teraz nie było tak wielu kolejnych dni z tak wysokimi temperaturami w lipcu dla stacji Athalassa – napisano.

Wszystkie stacje pogodowe zarejestrowały wyjątkowo wysokie maksymalne temperatury lipca. Na stacji Athalassa najwyższa zarejestrowana temperatura maksymalna wyniosła 44,6°C, co plasuje ją na pierwszym miejscu, podobnie jak maksimum zarejestrowane w lipcu 2017 r.

Biuro Meteorologiczne podkreśliło, że na czterech z pięciu głównych stacji referencyjnych – z wyjątkiem tej na Prodromos – średnia dzienna temperatura jest najwyższa w historii.

Podczas gdy na wszystkich stacjach średnia dzienna temperatura jest wyższa niż odpowiednia norma dla miesiąca – dodano.

Podkreślono ponadto, że inną ważną cechą są bezwzględne 40°C, które zostały zarejestrowane jako średnia dzienna maksymalna temperatura w Athalassa.

Na wszystkich stacjach średnia temperatura wykazuje dodatnie odchylenie od odpowiedniej normy miesiąca, przy czym odchylenie to wynosi od 2,5°C do 2,9°C.

Dobowe temperatury maksymalne notowane na stacjach również były bardzo wysokie. Na wszystkich stacjach odnotowano dodatnie odchylenie temperatury minimalnej dobowej w stosunku do odpowiadającej jej normalnej dla każdej stacji, przy czym odchylenie to wynosiło od 1,3°C do 2,6°C.

Ponadto wyszczególniono, że stacje lotnisk w Larnace i Pafos odnotowały najwyższe średnie dzienne temperatury w lipcu – klasyfikując je jako stacje z najcieplejszym lipcem. Drugie najwyższe średnie dzienne temperatury odnotowano na stacjach Athalassa, Akrotiri i Prodromos, plasując je na drugim miejscu w stosunku do analogicznego najcieplejszego lipca.

Ogólnie rzecz biorąc, średnia dzienna temperatura wahała się o 2,1-2,7°C powyżej normy dla miesiąca.

Oprócz 44,6°C odnotowanych w Athalassa, na lotniskach w Larnace i Pafos, najwyższe temperatury maksymalne odnotowane w lipcu tego roku wyniosły odpowiednio 40,4°C i 38,1°C, co plasuje obie te stacje na trzecim miejscu. Ekstremalne maksimum odnotowano na lotnisku w Larnace w lipcu 1998 r. (41,1°C) oraz na lotnisku w Pafos w lipcu 2017 r. (41,6°C).

W Akrotiri najwyższa temperatura maksymalna odnotowana w lipcu tego roku wyniosła 38°C, co plasuje stację na siódmym miejscu po 1977 r., w którym maksymalna temperatura osiągnęła 40,2°C.

Ostatecznie stacja Prodromos uplasowała się na ósmym miejscu w lipcu tego roku z maksymalną temperaturą 34,5°C, po 2017 roku, kiedy zajęła pierwsze miejsce z temperaturą sięgającą 36,7°C.

Ogólny wniosek jest taki, że tegoroczny lipiec jest dla wyspy jednym z najcieplejszych lipców, podczas których kilka rekordów temperatury zostało ponownie zarejestrowanych lub pobitych” – podsumowuje raport biura meteorologicznego.

Do tej pory jednym z najcieplejszych miesięcy w roku był sierpień…


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading