Realnie spadają nasze zarobki

O podwyżkach pisaliśmy już wielokrotnie – podrożały warzywa, mięso, prąd oraz paliwa…

Według opublikowanego raportu Cypryjskiego Instytutu Pracy (INEK), siła nabywcza przeciętnego wynagrodzenia na Cyprze jest obecnie o 6,8% niższa od poziomu z 2006 r., a płace realne wciąż spadają.

Elias Ioakimoglu podczas prezentacji zorganizowanej przez PEO, że siła nabywcza średniej pensji spadła w 2014 r. o 11%, w latach 2015-2019, pensje wzrosły i odzyskały siłę nabywczą, ponownie spadły w okresie pandemii. PKB powróciło już do poziomu z 2019 r., płace nie, a rosnąca inflacja jeszcze bardziej osłabia siłę nabywczą.


Spadek siły nabywczej oznacza, że zawiększe pieniądze możemy kupić znacznie mniej.


Udział pracy w dochodach nie odzwierciedla przeciętnej płacy realnej. Jego zdaniem dane pokazują, że chociaż wypłaca się o 6% więcej pensji, średnia płaca spadła o 6,8 procent, co oznacza, że ​​więcej osób pracuje za niższe wynagrodzenie.

Porównując roczne wynagrodzenie na pracownika etatowego na Cyprze z innymi krajami Europy Południowej, powiedział, że pensje są tu niższe niż we Włoszech i Hiszpanii, ale wyższe niż w Portugalii i Grecji.

Sekretarz generalny Peo, Soteroulla Charalambous, powiedziała, że ​​trwa dialog społeczny w sprawie przyjęcia krajowej płacy minimalnej i podkreśliła, że ​​jeśli istnieją układy zbiorowe, powinny one dotyczyć całego sektora gospodarczego.

Wezwała również do działania przeciwko rosnącym cenom i szerszych programów socjalnych jako mechanizmu bardziej sprawiedliwej redystrybucji dochodów.

Szanowne PEO! A może tak zamiast wciąż gadać czas zacząć działać?


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!