Pytania – odpowiedzi w sprawie nowego lockdown

Poniżej znajdziecie odpowiedz na najczęściej zadawane pytania w sprawie nowych środków ograniczających pandemię na Cyprze obowiązujących od 26.04.2021 do 9.05.2021 włącznie:

A. Wyjście z domu:

 1. W jakich godzinach obowiązuje godzina policyjna?
  Godzina policyjna obowiązuje od 21:00 do 5:00 dnia następnego.
 2. Z jakich powodów dozwolone jest poruszanie się w czasie godziny policyjnej?
  Przemieszczanie się osób w godzinach policyjnych jest dozwolone z następujących powodów:
  • w celach zawodowych do i z miejsc pracy za okazaniem formularza A, wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę, który poświadcza konieczność podróżowania w wyżej wymienionych godzinach.
  • w nagłych i pilnych przypadkach , tj. udanie się do przychodni, szpitala, apteki lub lekarza weterynarii w nagłych przypadkach medycznych i na pogotowie ratunkowe
 3. Ile razy dziennie będą dozwolone wyjścia z domu?
  Wyjątkowe wyjścia z domu będą dozwolone raz dziennie po wysłaniu wiadomości tekstowej pod numer 8998 w przypadkach, o których mowa w pytaniu 5. Osoby w wieku powyżej 65 lat mogą skorzystać z Formularza B podczas swoich wyjątkowych podróży. Zezwolenie na wyjście jest ważne przez rozsądny czas maksymalnie przez 3 godziny.
  W celu udania się do pracy i z pracy wysyłanie smsów nie jest wymagane – pracownik musi przedstawić Formularz A podpisany przez swojego pracodawcę.
 4. Ile jest kategorii wyjątkowych podróży, wysyłając wiadomość SMS ?
  Istnieje osiem (8) kategorii podróży w wyjątkowych sytuacjach, wysyłanych przez wysłanie wiadomości SMS. Kategoria 8 obejmuje podkategorie, jak pokazano w pytaniu 5 poniżej.
 5. W jakich przypadkach dozwolony jest wyjątkowy ruch poprzez wysłanie sms-a ?
  Wyjątek dla ruchu poprzez wysłanie sms jest dozwolony w następujących przypadkach:
  1. Kategoria 1: wizyta u lekarza / w centrum medycznym lub wykonanie testu laboratoryjnego na obecność COVID-19 (szybki test lub PCR) lub udanie się do apteki.
  2. Kategoria 2: Zakup lub dostawa podstawowych towarów / usług, których działalność nie została zawieszona, w tym na wynos i przejazd z restauracji (zakup / dostawa napojów alkoholowych z restauracji nie jest dozwolona)
  3. Kategoria 3: Wizyta banku, jeśli transakcja elektroniczna nie jest możliwa
  4. Kategoria 4: Absolutnie konieczne wizyty w służbach rządowych, usługach szeroko rozumianego sektora publicznego i samorządu lokalnego, gdy sprawa nie może być załatwiona elektronicznie. 
   Ta kategoria obejmuje również przemieszczanie się obywateli do i z Zielonych Punktów przylegających do ich stałego miejsca zamieszkania, które działają w różnych gminach / gminach.
  5. Kategoria 5: Pomoc krewnym i znajomym, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. 
   Po wysłaniu tego sms’a dopuszczalna jest wizyta u rodziny tylko w Święto Wielkanocy 2 maja, pod warunkiem, że w domu oprócz stałych mieszkańców będą przebywać osoby tylko z dwóch rodzin i pod warunkiem, że łączna liczba osób w domu nie przekroczy 10 osób, w tym małoletni.
  6. Kategoria 6: ćwiczenia fizyczne, pod warunkiem, że nie mogą przekraczać dwóch osób dorosłych, z wyłączeniem małoletnich dzieci i są ograniczone do obszarów, do których dostęp jest dozwolony. Osoby mogą również jechać się do innej prowincji, oprócz tej, w której zamieszkują na stałe (pierwsze miejsce zamieszkania), aby uprawiać indywidualne sporty morskie, pod warunkiem, że nie przekracza to dwóch osób, z wyjątkiem małoletnich dzieci, którym towarzyszą rodzice – następuje na rozsądny okres, a osoby muszą powrócić do swojego stałego miejsca zamieszkania tego samego dnia, nie później niż o 21:00 . 
   Mieszkańcy prowincji, w których mają dostęp do morza, nie mogą udać się do innej prowincji w celu uprawiania sportu fizycznego.
  7. Kategoria 7: udawanie się do miejsca kultu religijnego w celu indywidualnej modlitwy lub ceremonii, takich jak pogrzeby, śluby, chrzciny (maksymalna liczba osób podczas ceremonii 10 osób). 
   Tylko na Wielką Sobotę (1 maja) można udać się do miejsca kultu religijnego w celu wzięcia udziału w wieczornej liturgii zmartwychwstania
  8. Kategoria 8 (po przedstawieniu niezbędnych dowodów ważnych dla każdego przypadku):
   • Relokacja rozwiedzionych lub w separacji rodziców, która jest niezbędna do bezproblemowej komunikacji i kontaktu między rodzicami a dziećmi – osoby muszą przedstawić dekret sądowy potwierdzający, że mają obowiązek opiekować się swoimi dziećmi w określone dni / godziny podróży.
   • Specjalistyczne zabiegi dla osób niepełnosprawnych lub osób z chorobami przewlekłymi wraz z osobą towarzyszącą.
   • Przewóz sportowców do i z obozu.
   • Transfer do i z lotnisk w Larnace i Pafos w celu przewozu osób, za okazaniem dowodu (biletu) potwierdzającego dzień i godzinę przylotu / odlotu.
   • Przejazd rolników i hodowców pod warunkiem złożenia formularza hektarowego i dopłaty kapitałowej z KOAP lub, w przypadku jego braku, odpowiedniego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Rolniczego.
   • Przejazd osób do schronisk dla zwierząt w celu opieki nad zwierzętami, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia poświadczonego przez uznaną organizację ds. dobrostanu zwierząt, a także odpowiedniego dowodu zgłoszenia każdego przemieszczenia do służb weterynaryjnych.
   • Wizyta na cmentarzu.

    Wszystkie osoby przemieszczające się z któregokolwiek z powyższych powodów muszą posiadać sobą dowód osobisty lub paszport do celów identyfikacyjnych w przypadku kontroli przez właściwe organy.
 6. W jakich przypadkach wyjątkowe podróże są dozwolone bez wysyłania wiadomości SMS?
  Ruch bez wysyłania sms jest dozwolony:
  • przemieszczanie się osób z niepełnosprawnościami i osobami ze spektrum autyzmu wraz z ich towarzyszem.
  • na potrzeby zwierzęcia lub do ćwiczeń fizycznych, pod warunkiem, że jest to ograniczone do obszaru przylegającego do miejsca zamieszkania (w promieniu 500 m od miejsca zamieszkania) i pod warunkiem, że nie przekracza ono dwóch osób, z wyłączeniem małoletnich dzieci, którym towarzyszą rodzice.
  • do przewożenia małoletnich dzieci do i ze szkół specjalnych.
  • dla pracowników, którzy nadal pracują fizycznie w firmach / branżach, które nie zawiesiły swojej działalności i chcą w drodze do / z miejsca pracy udać się do zakładów, które nadal działają, aby zakupić podstawowe artykuły pierwszej potrzeby lub w Zielonej Punkty, które działają w gminach / gminach do zbywania obiektów.
  • dla pracowników, którzy nadal pracują osobiście i którzy chcą przejść szybkie testy w punktach poboru próbek, w drodze lub wyjeździe z miejsca pracy lub będąc w pracy.
  • W celu udania się do Ośrodka Szczepień na umówioną wizytę przeciwko COVID-19, pod warunkiem dostarczenia wiadomości potwierdzającej lub odpowiedniego formularza lub Karty Szczepień w celu potwierdzenia ruchu w tym czasie .
  • W celu udania się do Centrum Krwiodawstwa.
 1. Czy dozwolone jest przemieszczanie się między prowincjami?
  Tak, przemieszczanie się między prowincjami jest dozwolone pod warunkiem, że cel, dla którego odbywa się przemieszczanie, mieści się w punktach użytkowania SMS, które zwykle nie przekraczają trzech (3) godzin, z pewnymi uzasadnionymi wyjątkami, takimi jak przemieszczanie się w celach łowieckich i wędkarskich, do transportu sportowców i przemieszczania się na lotnisko i z lotniska, na pogrzeby, do opieki nad osobami starszymi i niezatrudnionymi na własny rachunek w prowincji innej niż ta, w której mają miejsce stałego zamieszkania, lub do celów rolniczych i weterynaryjnych.
 2. Ile osób może zabrać prywatny pojazd i ilu pasażerów może przewozić?
  • Pojazdami prywatnymi mogą podróżować członkowie tej samej rodziny (gospodarstwa domowego), w tym małoletnie dzieci rodziny, bez ograniczeń w zależności od pojemności pojazdu i bez użycia maski. 
  • W przypadku transportu samochodowego osób z różnych gospodarstw domowych , dopuszcza się przewóz w pojeździe maksymalnie trzech (3) osób , łącznie z kierowcą, przy koniecznym użyciu maski. 
  • W przypadku podróży w celach służbowych prywatnym pojazdem o pojemności większej niż pięć (5) osób (np. robotnicy budowlani, przewoźnicy itp.), mogą jechać maksymalnie cztery (4) osoby , z koniecznym użyciem maski . 
  • Do celów służbowych i na wypadek, gdyby prywatny pojazd miał pojemność poniżej pięciu (5) osób, do trzech (3) osób może jeździć, z koniecznym użyciem maski.

   Maksymalną liczbę osób w transporcie publicznym (autobusy, taksówki itp.) określa obwieszczenie Ministerstwa Transportu.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading