Przyspieszą wypłaty zasiłków

Najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku zostanie wypłacony zasiłek dla bezrobotnych

Dzięki elektronicznemu składaniu wniosków płatności na rzecz beneficjentów będą realizowane dużo szybciej.

Pierwsze wypłaty zostaną dokanane nie później niż dwa miesiące po złożeniu wniosku o zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych – zapowiedział wiceminister Badań Naukowych i Innowacji Kyriakos Kokkinos podczas wczorajszej dyskusji nad budżetem

Jak powiedział, w poprzedniej procedurze zasiłek chorobowy był wypłacany nawet po 12 miesiącach po złożeniu wniosku, jego zdaniem wypłaty są dokonywane teraz maksymalnie w ciągu trzech miesięcy. 

Celem ministerstwa jest wypłata zasiłku chorobowego w ciągu maksymalnie półtora miesiąca od momentu złożenia dokumentów

W przypadku zasiłku dla bezrobotnych pierwsza płatność będzie dokonywana maksymalnie dwa miesiące po złożeniu wniosku. 

Według Kokkinosa, w chwili obecnej zmieniane są procedury dotyczące emerytury ustawowej – dziś może minąć nawet dziesięć miesięcy od dnia złożenia kompletu wniosków. 

Ministerstwo za cel postawiło sobie dokonywanie wypłaty pierwszej emerytury w ciągu półtora do dwóch miesięcy od złożenia kompletu dokumentów, dodając, że mogą wystąpić pewne opóźnienia w odniesieniu do przypadków, w których wnioskodawca pracował za granicą i minie trochę czasu, zanim informacja zostanie przesłana przez właściwy organ z kraju, w którym pracował. 

Mamy taką nadzieję…


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading