Przetarg utknął w odwołaniach

System ALAERT SMS powinien na Cyprze działać od 2020 roku…

Trzęsienia ziemi, pożary, ekstremalne zdarzenia pogodowe, takie jak niedawne tornado to powody dla których system alarmowy już dawno powinien funkcjonować. To dzięki niemu się obudzić, natychmiast uzyskać informacje i, co najważniejsze, chronić siebie, chronić swoich bliskich oraz zwierzęta domowe.

Obrona Cywilna w oparciu o swój instytucjonalny obowiązek wynikający z art. 110 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, który nakłada obowiązek instalacji systemu wczesnego ostrzegania przez wszystkie państwa członkowskie, złożyła wniosek w 2020 rokuo dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności . 

Przyznano na program 4,5 milion euro.

Oferty w przetargu złożono we wrześniu 2020 roku – zgłosiło się 6 firm.

Ocena ofert została zakończona w maju 2023 r. Po zawiadomieniu zwycięskiego oferenta o zamiarze udzielenia zamówienia, dwa podmioty gospodarcze, które wzięły udział w przetargu, złożyły odwołania do Komisji Rewizyjnej.

I sprawa utknęła w komisji rewizyjnej…

Obrona Cywilna zapewnia, że ​​dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej wdrożyć system wczesnego ostrzegania, jednak sprawa przetargu to istotna przeszkoda.

Za wysyłanie komunikatów w sytuacjach kryzysowych odpowiedzialna jest Obrona Cywilna , ale w razie potrzeby zaangażowane zostaną także inne służby, takie jak Policja, Straż Pożarna i inne właściwe służby, jeśli będzie to konieczne dla bezpieczeństwa ludności.

Zgodnie z planem, odpowiednie komunikaty zostaną rozesłane na wszystkie telefony komórkowe (bez znaczenia czy krajowe czy zagraniczne). Nie będzie potrzeby instalowania żadnej aplikacji. Gdy tylko wiadomość zostanie odebrana, rozlegnie się inny głośny dźwięk, a na ekranie telefonu komórkowego pojawi się komunikat, który będzie zawierał ostrzeżenie, ale także poradę dotyczącą podjęcia działań.

Tylko kiedy system zostanie uruchomiony…


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading