Przerwa w świadczeniu usług paszportowych

W dniach 22 – 27 marca 2022 r., nie będzie możliwości składania wniosków o paszporty biometryczne (5. i 10. letnie). W tym okresie nie będzie także możliwy odbiór paszportów biometrycznych.

W związku z wejściem w życie w dniu 27 marca 2022 r. nowej ustawy o dokumentach paszportowych, której wynikiem jest zmiana oraz wdrożenie we wszystkich organach paszportowych w kraju i za granicą (ambasady, konsulaty) nowego systemu informatycznego obsługującego te sprawy, w okresie przygotowawczym w dniach 22 – 27 marca 2022 r., nie będzie możliwości składania wniosków o paszporty biometryczne (5-cio i 10-cio letnie). W tym okresie nie będzie także możliwy odbiór paszportów biometrycznych.

W wyjątkowych sytuacjach pozostanie możliwość uzyskania paszportu tymczasowego (np. w przypadku kradzieży/zagubienia dokumentów i konieczności powrotu do kraju stałego zamieszkania).


Konsulat w Nikozji apeluje o wyrozumiałość i uwzględnienie powyższej informacji przy planowaniu złożenia wniosku o nowy paszport oraz odbioru gotowego paszportu.

Wraz z wdrożeniem nowego systemu obywatele będą korzystać z  uproszczonej  procedury wnioskowania o paszport:

  • nie będzie już konieczności wypełniania papierowych wniosków przez obywatela – wniosek będzie generowany w systemie przez urzędnika, a następnie podpisywany przez wnioskodawcę na urządzeniu służącym do pobierania podpisu;
  • nastąpi uruchomienie dodatkowych usług dla obywatela, tj. weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie, jakie dane są przetwarzane w rejestrze. Obywatel  ponadto będzie miał możliwość otrzymywania powiadomienia, np. o zbliżającym się terminie utraty ważności paszportu;
  • będzie istniało więcej dostępnych form, w jakich będzie możliwe zgłoszenie utraty paszportu – oprócz formy osobistej, utratę paszportu będzie można zgłosić samodzielnie, tj. przez e-puap lub e-usługę (dzięki której zgłoszenie będzie automatycznie generowało unieważnienie utraconego paszportu zapobiegając tym samym nieuprawnionemu użyciu).

Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading