Przed nami kolejna podwyżka

Będziemy więcej płacić nie tylko za prąd i wodę w praktyce wzrosną także ceny wywozu śmieci

Wszystko wskazuje na to, że proponowana reforma gospodarki odpadami – program „płać za wyrzucenie” – spowoduje roczny wzrost o około 140 euro na osobę na Cyprze.

Reforma ta, promowana w całym kraju, pojawia się w kontekście obaw związanych z niskim poziomem recyklingu na Cyprze, wynoszącym zaledwie 15 procent , przy czym 65 procent odpadów nadal trafia na składowiska.

Kwestie te, wraz z innymi związanymi z nowym ustawodawstwem dotyczącym zbiórki odpadów, były omawiane podczas komisji ds. środowiska Izby Reprezentantów.

Po posiedzeniu przewodniczący komisji Charalambos Theopemptou powiedział, że w 2022 r. komisja omówiła i zatwierdziła zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami oraz wprowadzenie systemu „płać za ile wyrzucisz”. Głównymi celami było zwiększenie wskaźników recyklingu , zapewnienie właściwego gospodarowania odpadami organicznymi oraz osiągnięcie unijnego celu 55% recyklingu i ponownego użycia do 2025 roku.

Theopemptou powiedział, że ​​niektóre gminy rozpoczną wdrażanie systemu w drugiej połowie 2024 r., podczas gdy inne nadal dyskutują nad wdrożeniem dopiero w 2026 r.

Jedną z obaw wyrażanych przez parlamentarzystów jest to, że podczas gdy w Europie system „płać za ile wyrzucisz” radykalnie zmniejsza wydatki gospodarstw domowych na Cyprze, system ten skutkowałby wzrostem o około 140 euro na gospodarstwo domowe rocznie.

Zapytany, dlaczego przyjęcie systemu wiązałoby się z dodatkowymi kosztami, Theopemptou wyjaśnił, że naliczana będzie stała opłata w wysokości 180 euro na gospodarstwo domowe, niezależnie od tego, czy recykling jest praktykowany, czy nie. Gospodarstwo domowe zajmujące się recyklingiem otrzymałyby obniżkę tej stałej opłaty, ale nadal poniosłyby koszt zakupu specjalnych toreb w wysokości około 140 euro.

Poseł potwierdził, że przepisy dotyczące „płać za ile rzucasz” zostaną wdrożone 1 lipca 2024 r., choć przyznał, że będzie to „wyzwanie” dla wszystkich gmin.

Poseł Disy Prodromos Alambritis powiedział, że najbardziej niepokojącym aspektem nowego prawodawstwa jest przewidywanie, że w związku z nowymi przepisami koszty dla gospodarstw domowych wzrosną dwukrotnie.

Państwo powinno podejmować takie inicjatywy, aby zaabsorbować te koszty, a nie zostawiać je każdemu gospodarstwu domowemu” – stwierdził.

Okazuje się więc, że Ci którzy będą chcieli pomagać środowisku i separować odpady będą musieli jeszcze za to zapłacić…


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading